Finslipning och korgar – Refinement and baskets

English in between (as usual)
 
Häromdagen for vi, husbon’n, matmor och Nellie (vallhund), till Ödenäs för att finslipa husbon’ns kunskaper i slipning av lieblad. Länsstyrelsen i VG stod som arrangör och matmor och Nellie följde med för att dels ge lite extra motion i okänd omgivning, dels få prova familjens nya leksak.
Leksaken kom väl till pass när kursdeltagarna radade upp sig. En grupp för att slipa sina medhavda lieblad och en grupp för att få hjälp med att anpassa  lieorv och blad  till den egna kroppen.
Att slipa lien så att den skär gräset på rätt sätt är en konst som behärskades av betydligt fler förr i tiden. En bra lie gjorde arbetet lätt och trivsamt, en slö eller felslipad lie gjorde arbetet tungt och tröttande.

 The other day we went, hubby, mistress and Nellie (our Border Collie), to Ödenäs to hone hubby’s knowledge of sharpening scythe blades. County Administrative Board of VG was as an arranger and mistress and Nellie came with, partly to give a little extra exercise in unknown surroundings, and try on the family’s new toy.The toy came in handy when the students lined up. A group to sharpen their scythe blades and a group for help in adjusting snaths  and blades to the body. 
To sharpen the scythe so that it cuts the grass properly is an art that was more known in the past. A good scythe made ​​the work easy and pleasant, a dull or wrongsharpened scythe did work hard and tiring.

När man finns vid sidan av och tittar på kan man notera en hel del olika sätt att ”gripa sig verket an”.
When you are on the side and watch, one can notice a lot of different ways to ”deal effectively an”.

Liebladets anliggning är viktig  – Scytheblade contact is important

Arbetsställningen kan vara enkel 
The working position can be simple

eller komplicerad
or complex

Kursledarna ansvarade för varsin station

 Course leaders were responsible for about one-station

Lennart från Ödenäs lieservice, som fixade liens vinkling  – Lennart who arranged scytheblade angle  
och hans medarbetare som instruerade deltagarna vid slipet  – and his associate who instructed the participants at the grinding stone

I en bredvidliggande byggnad visades Hedaredskorgar. Modellerna har sitt ursprung i Hedared och tillverkaren har delgett sin kunskap till ytterligare en person som kan föra traditionen vidare.

In an adjacent building was Hedaredskorgar. The models have their origin in Hedared and the manufacturer has shared his knowledge to another person who can carry on the tradition.

Hedaredskorgar i olika modeller  – Hand made baskets from Hedared

Matmor älskar korgar och skulle gärna tagit med sig ett par tre stycken hem!
 

Mistress loves baskets and would gladly brought along a couple of pieces home!