Vårmånad? – Springtime

En i stort sett snöfri januari och februari har nu i mars övergått till att bli en riktig snövinter. Nu när vi väntar på vår har vädret slagit om till kyla och en massa nederbörd i form av snö, stora mängder snö.

A largely snow-free January and February has now turned into a real snowy winter in March. Now that we are waiting for spring, the weather has turned to cold and a lot of precipitation in the form of snow, large amounts of snow.

Vinterbild
Vinter med snö – Winter with a lot of snow

För bara några dagar sedan var marken snöfri och vi såg fram emot att få sätta spaden i marken för att utöka våra grönsaksodlingar. Efter förra sommarens renovering av stora växthuset finns det större möjligheter för en ökning av skörd av grönsaker. Med det ser ut som att vi får vänta ytterligare några veckor innan detta blir möjligt. I stället är det plantuppdragning inomhus som gäller. Nåväl under tiden får vi glädja oss åt att den första sådden av plantor till växthuser har kommit upp. En del är stora nog att krukas om i egna krukor och placeras svalare för att inte ränna iväg på höjden.

Just a few days ago, the ground was free of snow and we were looking forward to putting the shovel in the ground to expand our vegetable gardens. After last summer’s renovation of the large greenhouse, there are greater opportunities for an increase in the harvest of vegetables. But it looks like we’ll have to wait a few more weeks before this becomes possible. Instead, it is plant raising indoors that applies. Well, in the meantime we can rejoice that the first sowing of seedlings for greenhouses has come up. Some are large enough to be repotted in new ones and placed cooler so they don’t run away at height.

Auberginplantor
Auberginplantor Eggplants

Som tur är lider vi inte brist på inomhusarbete. Vävstolen med dragrustning är delvis demonterad, dvs inte vävstolen utan enbart dragrustningen. En omändring är på gång där dragrustningen skall breddas och kompletteras med en harnesk för ytterligare möjligheter till fri mönstring. Innan omändringen är klar planeras ett möbeltyg till vår gamla soffa som nu har ett 40-tals tyg i en färg som inte tilltalar mig.

Fortunately, we have no shortage of indoor work. The draw loom is partially dismantled, i.e. not the loom but only the draw frame. A change is underway where the the set up will be widened and supplemented with a singel unit damask for additional opportunities for free patterning. Before the change is complete, an upholstery fabric is planned for our old sofa, which now has a 40’s fabric in a color that doesn’t appeal to me.

Vävstol utan varp. Loom without warp
Vävstol utan varp – Loom without warp.

Stora vävstolen med harnesk har en del varp kvar som skall användas upp. Mönstret skall därför ändras vilket kräver en del uppknytning/omknytning av mönsterdragen.

The large loom with singel end unit has some warp left to be used up. The pattern must therefore be changed, which requires some tying/re-tying of the pattern features.

Harneskvarp  Singel end unit warp
Några knutar kvar att lösa upp. – Some knots to untie.

När harneskstyngnen lösts upp skall den knytas om. Mönstret ritar jag in i vävprogrammet och drar ut på papper.

When the singel end units has been undone, it must be tied again. I draw the pattern into the weaving program and print it on paper.

Mönsterkonstruktion   Pattern construction
Mönster för inknytning – Pattern construction

Nya stygn knyts efter mönstret.

New units are tied according to the pattern.

Harnesk - Singel end unit Damask
Nya mönstret inknutet. The new pattern is tied

Husbon’ns verkstad väntar på bättre väder, åtminstone bättre värme. Verkstaden saknar uppvärmning och de maskiner som används gillar inte kyla. Vi ser fram emot en snar vår med vårvärme som värmer både kropp och själ.

Hubby’s workshop is waiting for better weather, at least better heat. The workshop lacks heating and the machines used, do not like the cold. We look forward to an early spring with spring warmth that warms both body and soul.

Energikris och despoter

Den senaste tiden har krävt tålamod, uppfinningsrikedom och förändringar i både det stora och det lilla. Vi har dessutom sett agerande från personer i vår omvärld, som vid närmare påseende får i alla fall mig att fundera över om vissa individers testosteronhalt har löpt amok helt och hållet.

Förändringens vindar har blåst ordentligt, likaså har vindarna i Sverige blåst så att vi haft rejält överskott i vår elproduktion. Vi har aldrig sålt så mycket el till förbrukare utanför Sverige tidigare. Då gör man ju som vanlig liten människa reflektionen att ”hurra, nu när det finns så mycket el så blir vår elräkning billigare än tidigare år”. Så icke – vi har aldrig haft så dyr el någon gång tidigare. Vi har dessutom fått tillsägelse om att spara el eftersom det finns en påtaglig risk för att elen inte räcker till för oss svenska användare.

Men hallå! En något så när intelligent eller normaltänkande människa får inte ihop detta. Största volymen elförsäljning någonsin, sparande befolkning och elbrist?

Visst Sverige har en viss obalans i elproduktionen eftersom vi varit så miljövänliga att vi först har lagt ned några av våra ”säkra” strömkällor, vi har dessutom gått över till mindre säkra källor som kan producera el, men bara om det blåser. Jag har svårt att se att vi skall kunna producera el om det är stiltje. Vi skall också återställa vattendrag som producerat el i många generationer, små närkraftverk får inte fortsätta att finnas utan skall läggas ned så att man kan häva tillbaka de stenar som plockats upp för att ge vattenströmmarna ökad kraft en gång när det lilla kraftverket byggdes upp. Till detta har vi, glada i hågen, sagt att nu skall vi producera och köra elbilar som kräver – ja just det – el för att kunna laddas och köras. Jag har en känsla av att man börjat i fel ända för att få detta att fungera i praktiken.

För att få en mer miljövänlig natur skall vi så ta bort en del av vår matproduktion till fördel för en annan. Det vill säga våra ”rapande” djur som används för att gödsla våra marker så att vi kan producera mat och dessutom håller de marker som inte kan producera mat öppna, skall bort till förmån för växtproduktion. Jag har svårt att se att våra betesmarker kan producera mat i den utsträckning som vi och vår växande skara unga behöver för att må bra och att dessutom göra det utan den naturliga gödseln, som förutom näring till jorden, också bygger upp och återställer mullinnehållet i jorden. Kanske vi måste begränsa även mattillgången för att klara vår tillvaro.

Till detta finns det två (säkert fler men dessa är de mest framträdande) personer, som för sitt eget storhetsvansinnes skull, startar krig och ställer krav på andra länders underkastelse för den egna storartade personen. Det har spekulerats om orsaken till dessa mäns beteende, det enda verkar vara att få så stor egen makt att de kan skrivas in i historien som de största idioterna som funnits på vår jord. Den ene vill åstadkomma ett rike så stort som aldrig förr och hävdar sin rätt med hänvisning till historien men bara så långt tillbaka som detta stämmer med den egna bilden av hur riket har sett ut. Den andre anser sig ha rätt att diktera villkoren för andra länder efter sin egen måttstock för vad som är rätt och fel, medan folket i landet tiger och samtycker för att inte råka ut för repressalier själva. Folkslag blir tänkta fiender, den egna måttstocken om vad man får eller inte får göra är helt inställd på just det – en egen måttstock som inte är kompatibel med övriga världens syn på saken. När vi dessutom uppfostrar våra egna innevånare utan regler eller tillrättavisande, när de beter sig på ett sätt som vi inte vill eller skall acceptera. När barn ges vapen och skjuter andra människor på grund att de upplever kränkningar och intrång i den egna, olagliga verksamheten eller påhopp på den egna klanen och ingen sätter ned foten och säger att ”hit men inte längre”, då rinner mitt sinne över och jag tar till pennan och skriver ner mina tankar. Inte för att det ger någon förändring i det stora men man får inte ta för givet att världen skall var sådan.

Uppdateringar i parti och minut

Only in Swedish today

Den senaste tiden har inneburit en aldrig sinande ström av uppdateringar. Uppdateringar som inte tycks ha något slut och som till en början verkade genomförbara med bara lite besvär. Hur fel hade jag inte. Det har uppdaterats i en aldrig sinande ström för att anpassa hemsidor och webbutiker till något som kan accepteras av den webbserver som hanterar alla våra sidor.

Allting började med ett meddelande från serverleverantören om att om två månader uppdateras nuvarande server till en nyare, säkrare variant och alla program måste uppdateras för att kunna användas i den nya miljön. Så långt var det gott och väl om man inte tycker att en längre framförhållning varit på sin plats. Så kom nästa hinder på vägen till ett gott resultat. Den programvara som jag använde till två av våra sidor var nyligen uppdaterad men långt ifrån färdig att användas i den nya miljön. Utsläppt i det fria bara fem – sex månader innan, saknades vissa primära funktioner och de funktioner som fanns var inte provade i verklig miljö.

Nåväl, vi fick börja med de program som har uppdaterats kontinuerligt och som redan var anpassade för det nya livet. Uppdateringen av dessa, två till antalet, gick relativt smidigt även om arbetet tog ca två veckor innan det färdiga resultatet kunde beskådas. Sedan började eländet! Vår butikssida tillhörde de delar som inte kunde uppdateras eftersom programvaran inte var tillräckligt utvecklad. Alternativ fanns naturligtvis om man ville låta någon annan sköta allt mot en inte ringa kostnad. De alternativen passade inte mig som gillar att ha full kontroll över resultatet utan inblandning av andra aktörer. Alltså var det enda alternativet att byta programvara till en som kunde erbjuda dessa möjligheter utan att vara alltför enkelt uppbyggt. Nästan två månader senare och med många timmar av oavbrutet arbete har vi så kunnat föra över verksamheten till ny programvara, tyvärr en betydligt sämre variant sedd både ur arbetssynpunkt och ur kostnadssynpunkt. Denna programvara har en liten grunddel med enormt många påbyggnadsprogram, utvecklade av olika personer utan tanke på att de skall kunna passa ihop utan problem och dessutom till en inte ringa kostnad.

Under tiden som husfrun varit upptagen vid datorn, har husbon’n arbetat för att bygga upp sortimentet igen efter sommarens växthusrenovering och efterföljande odlingssäsong. Ett icke föraktligt antal ullkammar, både enkelradiga och dubbelradiga med kamstationer har funnit nya ägare, de flesta så snart de hamnat i webbutiken. Dessutom har det tillverkats härvträn, både dubbla och enkla samt turkiska sländor av minivarianten, både gröna, röda och sländor i lönn och äppleträ. Kunder har också kunnat använda vår nya butik trots att de flesta betalmoduler inte velat fungera som tänkt innan vi hittade varianter av både PayPal och Swish som klarar av programvaran. Vår förhoppning är att även Payson så småningom skall kunna fungera men än så länge har den motstått alla försök till samarbete.

När man är upptagen med arbete vid datorn som kräver både koncentration och noggrannhet är det avkopplande att arbeta med mer praktiska ting. Att spinna på understödd slända är en variant, att nålbinda en annan som gör att man kan slappna av och tänka på helt andra saker än trilskande programvaror. Nålbindning kräver en annan typ av koncentration. Det går inte fort men varje stygn bygger på en bit och ett tu tre har man ett par vantar eller sockor färdiga.

Nålbindning på gång

Eller varför inte koppla av med att baka bröd. Surdegsbröd är min favorit och ibland så blir det extra bra.

Surdegsbröd

Svettigt – sweaty

Varmt: ute ca 23 grader – i stora växthuset 40-50 grader med öppna dörrar i båda ändar.

Tillbringade någon timme med att installera skuggväv. Varmt, varmt, varmt. Nu är skuggväven uppsatt och förhoppningsvis skall det bli något svalare för paprikor, peppar och auberginer.

Temperature outside about 23 degrees Celsius (73.4 F) – in the large greenhouse 40 – 50 degrees Celsius (104 -122 F) open doors in both ends.

Spend an hour to install shade cloth. Hot, hot, very hot. The shade cloth is in place and hopefully the temperature will be lower for the peppers, chilies and eggplants.

Skuggväv i stora växthuset.
Shade cloth in the big greenhouse
Skuggväven monterad – Shade cloth in the greenhouse

Nu finns jag på plats i ateljén för att fortsätta väva i harneskvävstolen som fått stå tillbaka under sommaren. Väntar också på att, den tidning som anlänt från USA och som för tillfället är omhändertagen av Postnord, och som för att tidningen skall nå mig debiterar moms 1 SEK + hanteringsavgift 75 SEK. Min tidning blir med det 75 % dyrare än förväntat. Och detta skall upprepas för varje nummer! Nu måste man ha outtömliga resurser för att kunna läsa facktidningar från länder utanför EU, i alla fall om man vill bläddra in en faktisk tidning och inte läsa den på nätet.

I’m now in my studio to continue to weave in my singel unit damask loom, that has rested over the summer. Waiting for the magazine from the US to arrive. The magazine is temporarily in the care of Postnord, who will charge me 1 SEK for VAT + 75 SEK for handling the VAT. My magazine will therefor become 75 percent more expensive than I expected. And this will happen for every number of my subscription. One must have inexhaustibel sources to draw from to be able to read magazines from countries outside European Union, in any case if you want to read a paper magazine and not read it online.

Harneskvävstol – Singel unit damask loom