Tillägg – addition

Som synes kan man påverka bloggens utseende. Bilden bakom bloggrubriken föreställer 2006 års lamm som var rejält busiga.

As you can see it’s possible to make an impact on the blog appearance. The picture behind the heading  visualize the lambs from 2006. They were a bunch of rascals.

Nu har vi bytt sida

 English below
Välkommen till dig som har hittat till min nya sida, förhoppningsvis utan störande reklamblaffor.
Eftersom det här känns som en nystart har bloggen inte fått sitt slutgiltiga utseende men jag hoppas att du skall kunna känna igen dig.

Welcome to my ”new” blog hopefully without disturbing advertising. This is a new start and the blog doesn’t look as I want it to but I hope you’ll feel at home.