Specialull – Wool with special qualities

English in between
När datorproblemen till största delen är lösta och vädret fortfarande står på minussidan (regn) finns det tid till annat.
Ullen som klipptes i höst sorterades och den ull som var skräpig och kort sorterades för sig, till mig.
Nu är det inte så att ullen på något sätt är att anses som sekunda – om man kan tänka sig att plocka bort det skräp som fastnat runt halsen. Tvärtom är det den ullen som är särskilt eftertraktansvärd eftersom den är mjuk, så mjuk att man inte tror det är sant.

When my computer problems finally are almost solved and the weather still is a mess (rain) there is time for other things.
The wool, sheared this autumn was sorted and the wool with most VM and too short,  was sorted in a special pile, for me.
Oh no the wool is not second quality – if you want to take away the debris caught in the neck wool. On the contrary, this wool is special because it is soft, so soft it’s hard to believe.

Som ni säkert kommer ihåg har jag Ryafår (och några som är en korsning av  Ryafår och Klövsjöfår) och Värmlandsfår. Även dessa får som anses, av de som inte vet bättre, ha en ull som bara är användbar till mattgarn om än ens då.
Den är klart användbar och mer till, om man väljer rätt sorts ull till rätt typ av garn och produkt.
Nu har jag spunnit ullen från en tacka som är vit. Vit är en sanning med modifikation eftersom den bästa ullen sällan är kritvit utan naturvit.
En duktig ullbedömare skrev en gång i ett inlägg om kritvit ull som den ull som gav henne en förhandsvink om att den ullen säderligen var behäftad med ullfel,  d v s märghaltig ull som inte skall finnas hos Ryafår.
Halsullen som är en sådan delikat ull att använda skall också behandlas med vördnad under förarbete, kardning och spånad.

I’m sure you remember we have Rya sheep (and some crossbread Rya sheep and Klövsjö sheep) and Wermland sheep. These sheep are ment, by those who doesn’t know better, to have a kind of wool useless to anything but carpets/rugs and sometimes not even for that purpose.
Of course you can use the wool if you choose the right wool for the right product.

I’ve spun the wool from a white ewe. White is more a definition because the wool is more off white than pure white.
A very competent wool assessor ones said that pure white wool gave her a hint the wool would have a hollow core that is not desirable in Rya sheep.
The delicate neck wool  shall be used with veneration during sorting, washing, carding and spinning.

Utgångsläget ull som sköljts i rent vatten - Wool, washed in pure water
Utgångsläget ull som sköljts i rent vatten – Wool, washed in pure water

Alltså fram med de bästa handkardorna och karda fina porösa kardrullar,

That is, use your best hand carders and make nice airy rolags,

Kardrullar  - Rolags
Kardrullar – Rolags

och spinn dessa på favoritrocken (en av dem) till ett mjukt men ändå formfast garn.

spin them using your favorite spinning wheel (one of them) to make a soft but still form solid yarn.

Spinnrock Joy utväxling 8,5:1   -  My Joy ratio 8,5:1
Spinnrock Joy utväxling 8,5:1 – My Joy ratio 8,5:1

Mitt mjukaste garn spinner jag med långdrag. Det bästa garnet spunnet med långdrag får man genom att spänna spolbromsen precis lagom, så hårt att man kan dra ut ullen utan att dra med det spunna  garnet och så löst så att ”draget” inte rycker ullen ur handen. Jag låter snodden löpa upp samtidigt som jag drar ut garnet. Du kanske gör annorlunda. Alla sätt är tillåtna.
Nu skulle jag naturligtvis lagt in en bild på det färdigtvinnade garnet  – för det är tvinnat – men ni får vänta till efter tvätt.

My softest yarn is made by longdraw. I get the best yarn spun with longdraw  when I  tighten the bobbin brake so I can draft the wool without getting the yarn come off the bobbin and  so light that the wool isn’t snatched from my hand. I draw the wool and let the twist run up just close to my hand .
Maybe you do it in another way. Every way to spin a longdraw is allowed.
I should have posted a photo of my plied yarn – it is plied – but you have to wait until I have  washed the yarn.

Vad vore livet utan litterär stimulans. Hos oss finns det böcker överallt och har alltid funnits. Tack och lov för att det finns bibliotek men också för att böcker idag går att köpa till ett överkomligt pris och är lättillgängliga också från andra länder.
Våra bokhyllor har ett omfattande innehåll om än kraftigt decimerat efter en rejäl gallring för något år sedan då masslitteraturen och de böcker man förr bara var tvungen att ha i sitt bibliotek rensades ut i strid med alla måsten. Kvar blev de böcker som samvetet inte tillät slängas och naturligtvis facklitteratur i de för sinnet käraste ämnena. Vad tror ni finns i min bokhylla ( och på mitt nattygsbord och på bordet intill och ..?

What wold life be without litarary stimulus. We have books all over the place and there has always been. Thank God for the Libraries bub also for the sheap books avaliable also from other countries.
Our book shelves has a comprehensive content although reduced after sorting out a huge mass of books  and leaving those books one have to have, almost all nonfiction books in the most beloved topics. What do you think my bookshelves contain ( and my nightstand and the table beside and …?

sameband
En ny bok har letat sig in bland mina andra. En bok om samernas dräkter och band. En trevlig bok som ger en inblick i klädedräkten hos samer i norra Norge. Dessutom innehåller den en del band gjorda i bandgrind.
Rolig inspiration mer än en mönsterbok. Jag arbetar dessutom med egna mönster eftersom mina band finns till försäljning.

A new book has got it’s place on the shelf. A book about the Sami people of northen Norway and their clothes. The book also show some bands made in a rigid heddle. A nice inspiration more than a pattern book. I always make my own patterns because the bands I weave are for sale.