Trä, trä massor av trä – Wood,wood and more wood

Idag har vi gjort en kortare tur för att hämta upp snickerivirke. Det är inte ofta man kan få tag på torrt fint virke. Ibland får man ta tillfället i akt när någon av våra småföretagare inte har klarat av sin situation och säljer ut sitt lager.
Två pallar lastades på släpkärra och kördes till oss och lastades in för torr, varm lagring..
Lagringen hos oss krävde en del omorganisation (igen) men efter en stunds arbete blev resultatet bättre än tidigare.
Tyvärr märks det att luften är mättad med pollen från mina antagonister, al och hassel, så det blev nödvändigt att ta till motmedel mot mina luftrörsbesvär.

Today we made ​​a short trip to pick up wood for furniture. It’s not often you can get dry fine wood. Sometimes you have to take the opportunity when one of our small  fellow business owners have failed in their situation and are selling off their stock. 
Two pallets were loaded on our trailer and driven to us and were loaded for dry, hot storage . 
Storage took some reorganizing (again) but after a little work, the result was better than before.
Unfortunately, it is apparent that the air is saturated with pollen from my antagonists, alder and hazel, so it became necessary to take countermeasures against my bronchial problems.