Tio små n…. Ten little soldiers

English below

Söndagen kom med en  positiv upplösning på en stökig fjortondagarsperiod.
Fredag för två veckor sedan hördes ett droppande som inte kom från tvättmaskinen som var igång. Efter lite letande hittades källan – en läckande varmvattenberedare. Och det en fredag!

Ut på nätet och leta och vi fann ett företag med en beredare som verkade passa oss. Snabbt tryck på knappen och beställningen var gjord. Denna skrymmande pjäs skulle skickas måndag från leverantören och på fredagen, en vecka efter att problemet uppstod, levererades denna begärliga sak till oss.

För att kunna koppla ifrån den förbrukade beredaren skulle vi behöva  ett par kranar som passade befintliga rör. Alltså till stora firman med affär inte allt för långt ifrån oss. Där fanns kranar, till dubbla priset mot vad vi sett på nätet. Inga kranar köptes. Vi tog oss istället till ett mer lokalt beläget företag för kraninköp. Men – denne säkert seriöse företagare skulle ha nästan fem gånger så mycket för sin kran som den vi kollat in. Här skall inte betalas fem gånger så mycket för någonting. En tätplugg införskaffades, en fanns redan hemma, och  så hem till datorn och en beställning av två kranar som inklusive expeditionsavgift konstade mindre än en på stora firman. Vi fick i och för sig vänta till tisdag innan vi hade kranarna hos oss. De dagar vi väntade extra fixade KM färg på väggen bakom beredaren och lade klinkers på golvet.
Så i fredags var det dags att inviga beredaren. Efter fjorton dagar hade vi varmt vatten igen utan att behöva värma vatten. Vet ni hur kallt vatten känns när man skall tvätta sitt hår? KALLT!.

Nu är allt som det skall igen och denna besvärliga period kröntes idag med att ytterligare en av våra värmlandsbaggar lämnade oss för sitt nya hem. De kvarvarande baggarna, nu tre som snart skall bli två, var en aning vilsna när kompisen åkt men det löste sig snart.
Ytterligare en bagge, en vit ryabagge, skall lämna oss på torsdag. Innan dess skall vi hämta hem våra nya baggar som är två till antalet. Känner en viss förväntan inför att så småningom få se resultatet av vårt val.

Värmlandsbaggen Ib

This Sunday came with a positive resolution of a noisy fortnight.

Friday two weeks ago there was a drip that did not come from the washing machine that was running. After some searching I found the source a leaking water heater. And it was a Friday!
 
We went  online and  we found a company with a heater that seemed to fit us. Quickly press the button and the order was made​​. This bulky piece would be sent Monday from the supplier and on Friday, a week after the problem occurred, this desirable thing was delivered  to us.

To disconnect the used processor we would need a couple of cranes that fit existing pipes. So we made a trip to  the big firm with a business not too far from us. There were cranes, to double the price of what we’ve seen on the web. No cranes were bought. We went instead to a more locally situated companiy for crane purchases. But this certainly legitimate company would have almost five times as much for a crane like the one we checked out. We should not pay five times as much of anything. A seal plug was purchased, one was already at home, and so home to the computer and an order of two cranes including service fee was started, for the sum of  less than one in a large firm. We had to wait until Tuesday before we had taps with us. The days we waited, KM painted the wall behind the heater and put tiles on the floor.


So on Friday it was time to inaugurate the water heater. After fourteen days, we had hot water again without having to heat water. Do you know how cold it feels when you have to wash your hair in cold water? COLD!.

Now everything is back to normal again and this difficult period was crowned today with another one of our Värmland rams left us for his new home. The remaining rams, now three, which will soon be two, was a little lost when their buddy was gone but it all worked out soon.

Another ram, a white Rya ram, should leave us on Thursday. Before that we will bring home our new rams which are two I feel a certain anticipation to see the results of our choices.

En kommentar till “Tio små n…. Ten little soldiers”

Kommentarer inaktiverade.