Ullsortering och postproblem – Sorting wool and shipping problems


En sak jag gillar med Allmogefåren är den variationsrikedom i ull man kan få från ett enda får.
Ett bra exempel på detta är ullen från vår nye bagge, av rasen Värmlandsfår, som klipptes för någon vecka sedan.
Sorteringen av ullen var fascinerande. Förutom ull i flera olika nyanser av vitt, grått, champagne har Jacob levererat ull allt ifrån finull till ryakvalitet.

What I like with the Allmoge sheep are their variagated wool. From one sheep you can have both fine wool, wool for embrodery and rya wool.
When sorting the wool from Jacob our new Värmland ram, sheared /shorn some weeks ago, I got wool from fine wool to rya and of colours from white to gray and champagne.

Från vänster till höger ses ull av finull, gobelinull, ryaull. Överst syns finfibrig halsull  –    Different qualities of wool from one sheep.  From fine wool to doublecoated rya wool      

Jacobs ull är mestadels mycket finfibrig men innehåller också ull av ryakvalitet.

Jacob’s wool  is mainly of very fine fibers but has also some wool like rya-wool

Jacob numera klippt. – Jacob without his wool.

Rutger, vår Klövsjöbagge, också det en ras tillhörande Allmogefåren (tidigare räknades de till Ryafåren av Klövsjöflocken), visade sig under ullen vara väldigt tunn. Rutger har ätit konstant sedan han kom till oss och är numera riktigt rund, även om han har en del att ta igen.

Rutgers ull är mer finfibrig än Ryafåren, är vit med grå inslag i många nyanser. Avklippt är Rutger riktigt fläckig framför allt över rygg och länd.Som vanligt har han nosen  ner i det ätbara. På kvällskvisten, när fåren är inne och maten har serverats, kan Rutger ses titta ut runt hörnet med höstrån hängande ur mungipan fortsatt tuggande.
Rutger, our Klövsjö ram, also a sheep belonging to the Allmoge-sheep ( they earlier were part of the Rya-sheep). is white with gray spots in many shades over the back and lumbar part. When sheared he was very thin. Since he came to us he has been eating all time and has gained some weight. Like always he has his nose in the hay or the grass. When they have been let into the sheepshed and they’ve got their food, Rutger is looking round the corner with straws of hey hanging out of his corner of mouth, still shewing.

Rutger äter och äter och…   –   Rutger eating and eating and…

Som ni förstår så är ullen nu tvättad och en del är torrt medan annat torkar. Provspinning väntar.

As you probably know the wool is washed (not scoured because I want the lanoline left) and some is dried, other is drying. I long for spinning some samples.

Ett nytt problem uppstod idag när jag skulle skicka varor. Tänkte prova på postens nya tjänst där brev kan skickas med meddelandeservice till mottagare och leverantör.
Det blev ett enstaka försök som troligtvis inte kommer att upprepas. Efter att ha registrerat alla data, både leverantörsdata och mottagardata, skickades jag vidare till betalning av tjänsten via bank. Och där tog det slut. Banken betalade och jag fick kvitto men fraktsedeln som skulle bli resultatet uteblev, likaså bekräftelsen från posten som skulle komma inom två timmar. Där satt jag, utan pengar, utan fraktsedel och dessutom ett samtal till Postens kundtjänst för att söka reda på vad som hänt.
Alla dessa uppmaningar att välja hit och dit, som dessutom inte passar in på den tjänst jag behövde. Nåväl fick så småningom kontakt med någon, som inte var ansvarig för tjänsten, och alla andra var på utbildning!!!
Så småningom fick jag i alla fall reda på att pengarna hade de fått in men fraktsedeln kunde inte skrivas utan pengarna skulle återbetalas till mitt konto   –   så småningom   – när faktureringsavdelningen behagade göra så – i alla fall inom tio dagar!
Det gick väldigt fort att ta pengarna från mitt konto men inte lika fort att få tillbaka dem igen. Postens nya policy – kundanpassad!
Dessutom blev inlämningen försenad – kunden vill ju inte vänta på postens strul – så husbon´n fick hasta till inlämningsstället för att i alla fall få iväg paketen idag. Tack snälla pålitliga husbon’n som ser till att matmors humör håller sig inom rimliga gränser.

A new problem arose today when I would send the goods. I tried  to use a new kind of service where messages can be sent with the message service to both the recipient and provider. 
It was a single trial that probably will not be repeated. After registering all data, both data of the provider and the receiver, I was sent on to the payment of the service bank. And there did it end. The bank paid and I received a receipt but the bill which would result failed to materialize, as well as the confirmation mail that would come within two hours. There I was, without money, without shipping label, and also had to call  the Postal customer service to find out what happened. 
All these calls and push the buttons to  select here and there, which also does not fit the service I needed. Well eventually I got in touch with someone, who was not responsible for the service, and the people who was were all in training! 
Eventually I got in track of the money they had received but the bill could not be written out so the money would be refunded to my account eventually when the billing department was pleased to do so in any case within ten days! 
It went very quickly to take money from my account but not as fast to get them back again. ”Postens” new policy customized! 
In addition, the shipping was delayed the customer would not want to wait for postal hassles so hubby was rushing to the postal office  to at least send the packages today. Thank you dependable hubby who ensures that the mistress’s mood is kept within reasonable limits.