Ålandsull

Only in Swedish today about wool from the Åland sheep

Nu har det fascinerande arbetet med att upptäcka Ålandsfårets ull startat.
Jag har ju berättat att jag strax före jul fick ett efterlängtat paket från den stora ön mellan vårt land och vår tidigare östra provins.
Försändelsen innehöll tre ullfällar med ull från ett lamm och två vuxna djur.

Fakta om Ålandsfåret:( från en broschyr från  Föreningen Ålandsfåret)
  • förekommer på Finska fastlandet (1/3) och Åland (2/3)
  • rasen benämndes tidigare skärgårdsfår
  • tilhör de Nordeuropeiska kortsvansade fåren
  • relativt små – vuxna baggar väger  ~60 kg tackorna  ~40 kg
  • ½ av baggarna har horn och 20% av tackorna
  • färgen kan vara vit, grå, blågrå,beige, brungrå, brun, svart 
  • många lamm föds svarta och ändrar färg under första året
  • vita teckningar på huvud och ben är vanliga
  • alla individer unika
  • föredrar örter, löv och ängsväxter 
Sedan 2004 registreras individer och släktskap av Föreningen Ålandsfåret.

Lammfällen sorterades i måndags och dess karakteristiska drag noterades och några lockar fotograferades. Som jämförelse användes lockar från ett ryalamm.
Ullen från Ålandslammet  har, liksom Ryalammet, dubbel ullfäll dvs ullen har både bottenull och täckhår. Dessutom kan man vid genomlysning av locken upptäcka korta spretiga hår, stickelhår, som är märghår på gränsen till dödhår. Dessa märghår är i motsats till märghår i gemen, svarta inte färglösa och ullen liknar därmed Gutefårets ull.Att ullen är från ett lamm kan man se dels på lammkroken i ullens spets och på att ullen har en ljusare färg iutväxten än  spetsen.
En tvåfärgad ull kan kanske härledas till ett visst släktskap med våra svenska Gotlandsfår (som har sitt ursprung i Gutefåren) som föds svarta och ljusnar under sitt första levnadsår.

Till vänster ull av ett Ryalamm och till höger ett lamm av Ålandsfåret. I bildens ovankant syns lockar separerade i täckhår och bottenull

Dagens arbete omfattade sortering av en av de övriga fällarna. Denna gång en vit fäll med grå finfibrig nackull.

Fäll av ett vuxet får. Notera den gråare ullen i fällens kant  och min ”hållare för sländor” i högra övre hörnet som egentligen är kanten på lampan

En närmare titt på ullen visar att denna fäll har inga utpräglade täckhår. Ullen är krusig, hela ullstapeln har samma finlek. Som brukligt är lårullen grövre med färre krus och nackullen mer finfibrig.Ullen har mer glans än vår svenska finull. Den liknar mer ullen från Gotlandsfåret eller den vita Leicesterullen men den här fällen är betydligt mer finfibrig än dessa båda.

Ull från bogen
Ull från bakre delen -låret
Ull från nacken

  För att få en uppfattning om ullens grovlek spann jag ett prov från en av lockarna från sidan. Sländan jag använde är vår turkiska minislända som väger ca 15 gram.
Minislända med spunnet prov.
Försök att fotografera garnet misslyckades kanske på grund av olämplig fotoplats. Återkommer med bilder senare.