Fortsatt utvärdering med stickprov – Evaluation continues

English in between
 
Utvärderingen av Kerry Hill-ullen har fortsatt.
Denna ull som förvånat mig mer och mer ju mer jag har arbetat med den.
Som råull var jag tveksam till om den skulle gå att använda, som tvättad började det likna något. Att spinna ullen var annorlunda. Det blev inte det mest jämna entrådiga garn jag spunnet och ullen var inte lika medgörlig och lättspunnen som vår svenska lantrasull.
Tvinningen gick bra och nu började de första tecknen på en användbar ull dyka upp vilket gjorde att jag kände ett behov av att utvärdera den mer ingående.

Det färdiga garnet tvättades, inte påmitt vanliga sätt utan mer tufft än så.
Eftersom ullen motsätter sig tovning var det inget problem att gå från varmt vatten till kallt så ullen fick först sjuda i en gryta med några droppar hårschampo i vattnet ( 80 grader) i ca 15 minuter. Grytan togs av från plattan och kallt vatten spolades i för att snabbt kyla av garnet. Garnet sköljdes tills vattnet var rent och utan schamporester, centrufugerades och hängdes till tork,
Efter tvätt hade garnet fått en mjukare konsistens. Det hade fortfarande en något krispig känsla men var inte stickigt mot huden. Garnet hade också stor volym och kändes elastiskt och fjädrande.

Inget garn är färdigutvärderat innan man har gjort stickprov så till verket.
Tre olika garner hade jag som utgångsläge för mina prover

  • ett garn spunnet som kamgarn, med kort drag framåt, av kammade fibrer, tvinnat 2-trådigt
  • ett garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 2-trådigt
  • ett  garn spunnet som kardgarn, med långdrag, tvinnat 3-trådigt

alltså fick det bli tre prover.
Garnet spunnet som kamgarn stickades med stickor nr 3. Jag stickade i ett mönster med enbart räta och aviga maskor i viggform. (bild 1)

Evaluation of Kerry Hill wool has continued.
This wool that surprised me more and more the more I worked with it. 

As raw wool, I was doubtful as to whether it would be possible to use, when washed it began to look like something. Spinning the wool was different. It was not the most regular singles  Ive spun and the wool was not as manageable and easily spun as our Swedish demestic wool.
Plying went well and now began the first signs of a usable wool pop up which meant that I felt a need to evaluate it more thoroughly.
  
The finished yarn was washed, not in my usual way, but more tough than that. 
Because the wool resists felting it was no problem to go from hot water to cold. The wool was first simmered for about 15 minutesin in a pot with a few drops of shampoo in the water (80 degrees) . The pot with yarn was taken from the plate and poured  with cold water  to rapidly cool the yarn. The yarn was rinsed until the water was clean and had no shampoo residue, spin dried and hung to dry, 
After washing the yarn  had a softer texture. It still had a slightly crisp feel but was not scratchy against the skin. The yarn also had great volume and felt elastic and springy.

No yarn is evaluated without making samples.

I had three different yarns as a starting point for my samples

  •   one yarn spun worsted with a short firward draw, from combed fibers, spun 2 ply
  •   one woolen yarn  spun with a longdraw, from cardes fibers, 2 ply
  •   one woolen yarn spun, with a longdraw,from carded fibers,  3 ply

It had to be three samples.

The yarn spun worsted was knitted with needles 3 mm. I knitted a pattern using only knit and purl stitches in tufted shape. (Fig. 1)

Bild 1   Garn spunnet med kort drag

Av det 2-trådiga kardgarnet stickades en provlapp med stickor nr 3,5. Ett mönster med en dansande kvinna, från Vibeke Linds bok med skandinaviska mönster, ursprungligen stickad med två färger, stickades med räta maskor på slätstickad botten. (bild 2)

The 2-ply from carded fibers was knit  with  needles 3.5 mm. A pattern of a dancing woman from Vibeke Lind’s book of Scandinavian design, originally knitted with two colors, was knitted with purl stitch on the stockinette stitch bottom. (Fig. 2)

Bild 2  2-trådigt garn spunnet med långdrag

 Det 3-trådiga garnet stickades i ett flätmönster med räta maskor på avig botten. (bild 3)

 The 3-ply yarn was knitted in a cable pattern with K sts  on the purl bottom. (Fig. 3)

d
Bild 3  3-trådigt garn spunnet med långdrag

Samtliga prover tvättades i ljummet vatten med tillsats av några droppar schampo. Överflödigt vatten torkades ur i en frottéhandduk och proverna nålades upp på ett mjukt underlag. För att torka snabbare blåstes varmluft med hjälp av min hårtork på proverna.

Slutsats:  Ullen som, innan tvätt och kardning eller kamning, inte gav mig någon större förhoppning om att kunna bli ett acceptabelt stickgarn växte med beredning. Samtliga prover blev efter tvätt till helt acceptabla stickgarner. Det prov som kändes behagligast mot huden var det som stickats av kamgarnet men också de andra garnerna blev mjuka och klarar användning direkt mot huden. Jag skulle inte använda garnet till babykläder men jag blev helt klart lockad att sticka en tröja till mig själv av något av garnerna.

 All samples were washed in lukewarm water with a few drops of shampoo. Excess water was dried out in a towel and samples pinned up on a soft surface. To dry faster I used my hair dryer blowing hot air through the samples.
 

Conclusion: The wool, before washing and carding or combing, did not give me any great hope of becoming an acceptable knitting yarn, but it grew with preparation. After washing all samples were  completely acceptable knitting yarns. The sample that seemed more pleasing to the skin was knitted from combed fibers but also the other yarns were soft and can be used directly on the skin. I would not use the yarn for baby clothes but I am certainly tempted to knit a sweater for myself from any of the yarns.