Ett resultat till sist. – An update for service

English below

Så är då mitt envisa arbete vid datorn till ända.
Nu finns resultatet att skåda med inträde från vår hemsida. Vår butik har fått en något annorlunda utformning och har nu automatisk orderhantering och flera betalningsalternativ. Tills vidare är det möjligt att betala med kort, via internetbank eller med Paysonkonto.
Så småningom skall vi också kunna erbjuda betalning via faktura.

Arbetet har pågått fysiskt de senaste två -tre veckorna men planeringsstadiet har varit betydligt längre med många listor med tabeller för för och emot.
Vi hoppas att du som kund skall uppleva en förbättring med ett enklare förfarande med beställning och betalning.
Vår handlägganingstid skall vi, också i fortsättningen, hålla så kort som möjligt.

En förändring har skett.
Den engelskspråkiga delen av vår butik har tagits bort. Det går naturligtvis fortfarande att handla och kontakten sker som tidigare via e-post med svar via e-post.

Vår ambition med en förändring av butiken är att erbjuda våra kunder på hemmaplan ett betydligt enklare förfarande. Vi hoppas och tror att det kommer att uppskattas.

My tenacious work at the computer is over.
The result can be seen on our website. Our shop has been given a slightly different design and has now automated order management and multiple payment options. Until further notice, it is possible to pay by credit card, via internet banking or Payson account.
Eventually, we will also be able to offer payment by invoice.

Work has been going on physically in the last two-three weeks but the planning stage has been considerably extended with many lists of tables ”for and against”.
We hope that our customers will experience a benefit with a simpler procedure with order and payment.
Our treatment of the orders will continue to be kept as short as possible.

A change has occurred.
The English section of our shop has been removed. Of course it is still possible to buy from us and contact takes place as before via email by reply e-mail.

Our ambition with a change in the shop is to offer our domestic clients a much simpler procedure. We hope and believe it will be appreciated.