Rött som i… Red as in…

English in between
 

Efter en varm augusti har september uppenbarat sig med något svalare och regnigare väder.

Vi har varvat utomhusarbete med arbete inomhus för att färdigställa en order och samla för vintern.
Utomhusarbetet som bestått av att flytta singel och sand har gett en partiell solbränna. Det vill säga armar, hals, ansikte och en del av benen är bruna, nästan grönbruna som min hy brukar bli när den får lov att utsättas för solens strålar. Så i år har vi (jag) lagrat D-vitamin för vinterns behov.
Att det soliga vädret i kombination med fysiskt arbete också gett en viss förbättring av både rörlighet och styrka är inte heller negativt.
Också KM har fått motion men påpekar att knäna tar stryk av förflyttningar från mark till nivåer ovanför marken.

Vår dränering är nästan klar. Det återstår en del massor som skall återföras till ursprunglig plats. Det blir när vädret tillåter. Våt sand/jord är inte lättflyttad och jag har inga problem med att vänta ut naturens nycker.

Huset är nu målat till 3/4. På den sista fjärdedelen  skall panelen bytas. Dit har vi inte kommit ännu.

dranering
After a warm August, September is here somewhat less warm and more rainy.
We have worked sometimes outside and sometimes inside to finish an order and gather food for winter.
Outside work to move growel and sand has got me a partial suntan. So my arms, neck, face and some parts of my legs are brown, almost greenish brown like my skin when the sun can make an impact. This year we (I) have stocked vitamin D for the winter.
The sunny weather and physical work has acted in a positive way on my movement ability and my strength, which is good.
DH has also got physical training but says that the knees get pain from movements from the ground to a higher level.
The work with our draining is almost done. Some sand and ground are left that has to be put back in place. It’ll be done as soon as the weather let us do so. Wet sand  isn’t easy to move and I have no problem with waiting for the nature to become more suitable.
We have painted 3/4 of the house. The part left will have it’s boarding changed. We are still not there.

Inomhusarbetet har bestått av att KM har tillverkat nålbindningsnålar. En specialbeställning både vad gäller utformning och antal har tagit timmar, dagar och veckor att färdigställa.
Nålbindningsnålar som görs för hand kräver både precision och tålamod. Arbetet kan inte göras med hjälp av maskiner. Det är bara det första stadiet med uppklyvning av materialet där vi använder oss av bandsåg, resterande arbete med formning och slipning är det mest tidskrävande och kräver också fingertoppskänsla för att få till rätt modell med lagom tjocklek, lagom bredd och lagom spets.Jag själv vill inte ha spetsiga nålar eftersom jag tycker att man riskerar att dela garnet och därmed få en svaghet i det färdiga plagget. Av våra kunder finns det önskemål om mer eller mindre spets. Naturligtvis försöker vi att tillgodose kundens önskemål. Där får mina egna preferenser stå tillbaka.
En order är nyligen färdigställd och nu också skickad till väntande kund.

KM i färd med att slipa nålar - DH grinding needles
KM i färd med att slipa nålar – DH grinding needles

Slipade men inte färdiga - Grinded but not done
Slipade men inte färdiga – Grinded but not done
Vaxning för finish - finishing with wax
Vaxning för finish – finishing with wax


The indoor work has been for DH to make naalbinding needles.  A special order in design and number, has taken hours, days and weeks to complete. 
Naalbinding needles are made by hand requires both precision and patience. The work can’t be done using machines. Only the first stadium splitting the materialcan be done with a bandsaw, the rest of the work forming and grinding the most time consuming and demand a sence of fingertip-feeling to get the right model, thickness, width and the right tip.
I myself don’t like pointy needles. I think you may split the yarn and get a weakness in the finished garment. Our customers wants somtimes more somtimes less tip. We allways try to meet our customers request. My preferences have to be hold back.
One order is recently completed and is now send to the waiting customer.
 
Hösten är den tid då man sedan gammalt skall spara i ladorna för den kommande vintern. Det är då man skall vistas i naturen och ta för sig av den rikedom som finns. Men… Har man inte möjlighet så får man ta till lite enklare vägar. Det finns, som tur är, möjlighet att köpa det man inte kan plocka bland annat lingon.
En låda lingon hittade till oss (med hjälp av KM som hämtade den) och gav mig några timmars sysselsättning med rensning. Nu var bären redan rensade så det jag gjorde var att plocka bort skrumpna eller alltför omogna bär.
Bären paketerades i lagom påsar, stoppades i frysen för kommande behov. De tas fram, en och en, kokas till lingonsylt och avnjutes långsamt.  Receptet har inte så mycket socker och är kryddat på gammaldags vis som jag gillar och naturligtvis innehåller vår sylt inget konserveringsmedel eftersom lingon i sig innehåller ett ämne som är självkonserverande.

Bara lite lingon kvar att rensa - Just a little lingonberry left to clear
Bara lite lingon kvar att rensa – Just a little lingonberry left to clear

Fall/Autumn is the time when you shall save in the barns for the winter. It is the time to be in the nature and help yourselve to the welth avaliable. But… If you don’t have the possibility you have to make it in other ways. You can buy instead of picking  such as lingonberries.

One package of  lingonberries arrivede to our house (DH  fetched them) and gave me some hours work  clearing them. The berries wor good cleared so what I did was removing the berries that wasn’t mature enough.

I packed the berries in containers, put them in the freezer for coming need. I’ll take them, one by one and make lingonberry jam and enjoy the taste slowly. The recipe don’t have so much sugar and is flavored in an old fashioned way  that I like and of cource our jam don’t have any preservatives. Lingonberries has there own natural preservative.