Mat för vintern – Food for winter

Den här tiden på året ser vi till att bunkra för vintern. I år har vi fått massor av bönor i alla former. Vi odlar störbönor av olika slag, dels för att oftast är rikgivande och dels för att det är lättare att plocka stående än hukande i landet. De bönor som är aktuella i år är Blomsterbönor som ger stora skidor och stora bönor i skidorna, purpurbönor, gröna stångbönor och vaxbönor. Alla bönor tas tillvara och konserveras i glas för att lämna plats i frysen. Den fylls oerhört fort ändå och sedan vi köpte nytt frys härom året är platsen reducerad till ett minimum (förutom frysboxarna så klart).

This time of the year we are hoarding for winter. This year we have had lots and lots of beans of all sorts. We grow runnerbeans of different kinds because they often give a good crop and because they are much easier to harvest standing in stead of picking crouching. Beans that are current this year are flower beans they give big bean pods and big beans in the pods, purple beans, green runnerbeans and wax beans. All beans are taken care of and canned in glass jars to leave place in the freezer for other crops. The freezers fill up in a moment and the freezer we bought a couple of years ago is much smaller inside than the previous one.

Blomsterbönor och Purpurbönor – Flower beans and Purple beans

Förutom att konservera bönor står också att göra äppelmos på schemat. Vi har ett träd av sorten Halländskt Brunnsäpple som passar alldeles utmärkt att göra mos av. Moset kröner vår fukostgröt som vi äter varannan dag och för att räcka hela året krävs många burkar. Vi ångar äppleskivor som sedan körs i vår stora matberedare till mos. Återstår bara att snålsockra, tillsätta citron alternativt vinsyra för att bevara färgen, koka upp och hälla på burkar. I år blev det 30 burkar med äppelmos.

Except canning beans we also make apple sauce. We have an apple tree of the variety Halländskt Brunnsäpple (approximately; an Apple that grows at a well in the Halland county). We use apple sauce with the outmeal we eat at breakfast every other day and to last all year long we have to make a lot of jars. We steam slices of apples and use our food processor to make the apple sauce. What remains is to ad an ounce of sugar, lemon juice, boil it and fill the jars. This year we made 30 jars apple sauce.

Äppleskivor – Apple slices
Äpplemos – Apple sauce