Fynd till trädgård och ateljé – Findings for garden and studio

English in between

Det finns inget roligare än att gå på upptäcksfärd och hitta fynd, ibland det som andra ratat men som kan få en fortsättning hos oss.
Under lördagen gjorde vi utflykter till flera ställen. Bland annat till en smedja som hade öppet hus. Tyvärr var personerna på plats mest intresserade av att få packa ihop sina saker och gå hem. Men det gjorde egentligen inte så mycket för husbon’ns alster håller betydligt högre kvalitet än det som visades på plats.
Nästa stopp gjordes på en second hand med mycket fina grejer. Man kan inte besöka en second hand shop utan att få med sig åtminstone några småsaker hem.
Dessa har numera ett gott hem med inplanerat användningsområde. Ett av föremålen fanns redan tidigare hos oss.

Spolmaskiner  – Bobin winders

There isn’t anything more satisfying than visiting second hand markets and go home with one or maybe more findings. Things that someone else has thrown away that can have a new life with us.
Last saturday we took trips to several places. For instance we visited a blacksmiths forge open for people to see the work. But the people there to show their work were more interested in packing their things to go home.It didn’t matter to us, hubby is a much better smith and do things of higher quality than what we could see there.
Next we stopped at a second-hand store with a lot of nice  things. You can’t visit a second-hand  shop without taking at least some small things home.
These things have now a new home and  plannes for using them.One of them was already in our home.

Tredje stoppet gjordes på en växtmarknad där trädgårdsamatörer sålde av sitt överskott. Där fann vi en av flera önskade växter, en fjällkvanne. För några år sedan hade vi en som tyvärr inte fröade av sig och de frön vi satt av denna har aldrig grott.
Kvanne är en växt där samtliga delar kan användas bland annat till att minska oxalsyran hos rabarber.

Fjällkvanne – Angelica archangelica L.  Bilden från ”Den virtuella floran”

The third stop was a garden-sale where horticultural amateur growers sold their surplus. We found one of the plants we wanted, an Angelica archangelica.  Some years ago we had one but it would not grow new plants and the seed I sowed didn’t germinate.
Angelica is a plant where all parts can be used. for instance to reduce the oxalic acid in rhubarb.

Trots att det är söndag idag har gardinväven ökat en del. Eftersom det är stora mängder pollen av både björk och ek i luften och matmor då har besvär med att få luft , får arbetet bedrivas inomhus istället.
Och när nu gardinväven har kommit en bit på väg är det kanske dags att visa upp densamma.

Så här kommer ett litet smakprov av det som skall bli nya köksgardiner till vårt ”nya” kök.

Köksgardin  – Curtains for the kitchen

Even though it’s Sunday the  curtain fabric has increased. Since there are large amounts of pollen of birch and oak in the air and mistress then has trouble breading,  the work has to take place inside instead, and as the curtain fabric has grown, it’s time to show it.
So I give you a taste of what will be new curtains for our ”new” kitchen,