Vårmånad? – Springtime

En i stort sett snöfri januari och februari har nu i mars övergått till att bli en riktig snövinter. Nu när vi väntar på vår har vädret slagit om till kyla och en massa nederbörd i form av snö, stora mängder snö.

A largely snow-free January and February has now turned into a real snowy winter in March. Now that we are waiting for spring, the weather has turned to cold and a lot of precipitation in the form of snow, large amounts of snow.

Vinterbild
Vinter med snö – Winter with a lot of snow

För bara några dagar sedan var marken snöfri och vi såg fram emot att få sätta spaden i marken för att utöka våra grönsaksodlingar. Efter förra sommarens renovering av stora växthuset finns det större möjligheter för en ökning av skörd av grönsaker. Med det ser ut som att vi får vänta ytterligare några veckor innan detta blir möjligt. I stället är det plantuppdragning inomhus som gäller. Nåväl under tiden får vi glädja oss åt att den första sådden av plantor till växthuser har kommit upp. En del är stora nog att krukas om i egna krukor och placeras svalare för att inte ränna iväg på höjden.

Just a few days ago, the ground was free of snow and we were looking forward to putting the shovel in the ground to expand our vegetable gardens. After last summer’s renovation of the large greenhouse, there are greater opportunities for an increase in the harvest of vegetables. But it looks like we’ll have to wait a few more weeks before this becomes possible. Instead, it is plant raising indoors that applies. Well, in the meantime we can rejoice that the first sowing of seedlings for greenhouses has come up. Some are large enough to be repotted in new ones and placed cooler so they don’t run away at height.

Auberginplantor
Auberginplantor Eggplants

Som tur är lider vi inte brist på inomhusarbete. Vävstolen med dragrustning är delvis demonterad, dvs inte vävstolen utan enbart dragrustningen. En omändring är på gång där dragrustningen skall breddas och kompletteras med en harnesk för ytterligare möjligheter till fri mönstring. Innan omändringen är klar planeras ett möbeltyg till vår gamla soffa som nu har ett 40-tals tyg i en färg som inte tilltalar mig.

Fortunately, we have no shortage of indoor work. The draw loom is partially dismantled, i.e. not the loom but only the draw frame. A change is underway where the the set up will be widened and supplemented with a singel unit damask for additional opportunities for free patterning. Before the change is complete, an upholstery fabric is planned for our old sofa, which now has a 40’s fabric in a color that doesn’t appeal to me.

Vävstol utan varp. Loom without warp
Vävstol utan varp – Loom without warp.

Stora vävstolen med harnesk har en del varp kvar som skall användas upp. Mönstret skall därför ändras vilket kräver en del uppknytning/omknytning av mönsterdragen.

The large loom with singel end unit has some warp left to be used up. The pattern must therefore be changed, which requires some tying/re-tying of the pattern features.

Harneskvarp  Singel end unit warp
Några knutar kvar att lösa upp. – Some knots to untie.

När harneskstyngnen lösts upp skall den knytas om. Mönstret ritar jag in i vävprogrammet och drar ut på papper.

When the singel end units has been undone, it must be tied again. I draw the pattern into the weaving program and print it on paper.

Mönsterkonstruktion   Pattern construction
Mönster för inknytning – Pattern construction

Nya stygn knyts efter mönstret.

New units are tied according to the pattern.

Harnesk - Singel end unit Damask
Nya mönstret inknutet. The new pattern is tied

Husbon’ns verkstad väntar på bättre väder, åtminstone bättre värme. Verkstaden saknar uppvärmning och de maskiner som används gillar inte kyla. Vi ser fram emot en snar vår med vårvärme som värmer både kropp och själ.

Hubby’s workshop is waiting for better weather, at least better heat. The workshop lacks heating and the machines used, do not like the cold. We look forward to an early spring with spring warmth that warms both body and soul.

Fynd till trädgård och ateljé – Findings for garden and studio

English in between

Det finns inget roligare än att gå på upptäcksfärd och hitta fynd, ibland det som andra ratat men som kan få en fortsättning hos oss.
Under lördagen gjorde vi utflykter till flera ställen. Bland annat till en smedja som hade öppet hus. Tyvärr var personerna på plats mest intresserade av att få packa ihop sina saker och gå hem. Men det gjorde egentligen inte så mycket för husbon’ns alster håller betydligt högre kvalitet än det som visades på plats.
Nästa stopp gjordes på en second hand med mycket fina grejer. Man kan inte besöka en second hand shop utan att få med sig åtminstone några småsaker hem.
Dessa har numera ett gott hem med inplanerat användningsområde. Ett av föremålen fanns redan tidigare hos oss.

Spolmaskiner  – Bobin winders

There isn’t anything more satisfying than visiting second hand markets and go home with one or maybe more findings. Things that someone else has thrown away that can have a new life with us.
Last saturday we took trips to several places. For instance we visited a blacksmiths forge open for people to see the work. But the people there to show their work were more interested in packing their things to go home.It didn’t matter to us, hubby is a much better smith and do things of higher quality than what we could see there.
Next we stopped at a second-hand store with a lot of nice  things. You can’t visit a second-hand  shop without taking at least some small things home.
These things have now a new home and  plannes for using them.One of them was already in our home.

Tredje stoppet gjordes på en växtmarknad där trädgårdsamatörer sålde av sitt överskott. Där fann vi en av flera önskade växter, en fjällkvanne. För några år sedan hade vi en som tyvärr inte fröade av sig och de frön vi satt av denna har aldrig grott.
Kvanne är en växt där samtliga delar kan användas bland annat till att minska oxalsyran hos rabarber.

Fjällkvanne – Angelica archangelica L.  Bilden från ”Den virtuella floran”

The third stop was a garden-sale where horticultural amateur growers sold their surplus. We found one of the plants we wanted, an Angelica archangelica.  Some years ago we had one but it would not grow new plants and the seed I sowed didn’t germinate.
Angelica is a plant where all parts can be used. for instance to reduce the oxalic acid in rhubarb.

Trots att det är söndag idag har gardinväven ökat en del. Eftersom det är stora mängder pollen av både björk och ek i luften och matmor då har besvär med att få luft , får arbetet bedrivas inomhus istället.
Och när nu gardinväven har kommit en bit på väg är det kanske dags att visa upp densamma.

Så här kommer ett litet smakprov av det som skall bli nya köksgardiner till vårt ”nya” kök.

Köksgardin  – Curtains for the kitchen

Even though it’s Sunday the  curtain fabric has increased. Since there are large amounts of pollen of birch and oak in the air and mistress then has trouble breading,  the work has to take place inside instead, and as the curtain fabric has grown, it’s time to show it.
So I give you a taste of what will be new curtains for our ”new” kitchen,