Njuta av tillvaron – Enjoy life

För något år sedan skaffade vi en glassmaskin för att kunna göra egen glass. Under den intensiva värme som har rått är glass ett måste. Inte som dagligt inslag men som en extra bonus när dagens arbete är avklarat. Skall man ändå ta fram maskinen måste man göra några olika sorters glass.

Some years ago we baught an ice cream maker to make our own ice cream. During this hot summer you must have ice crem. Not as an daily thing but as en extra bonus when you have finnished the work for the day. If you have to take the ice cream machine out of the cubboard you just have to make several sorts of ice cream.

Glass med nötter och brynt smör.- Ice cream with nuts and browned butter.
Lakrits- och jordgubbsglass – Licorice and strawberry ice cream

För att kunna servera glass på ett enklare sätt blev nästa steg att göra glasstrutar. De går att göra utan rånjärn men varför chansa. Sagt och gjort. Ett rånjärn för glassrån blev det och sedan blev det att träna.

To be able to serve ice cream in a simpler way, the next step was to make ice cream cones. They can be made without a waffle cone maker, but why take a chance. Said and done. We baught an waffle cone maker and started training making cone.

Rånjärn – waffle cone maker

Att göra fina strutar var inte det enklaste. Det krävdes en hel sats smet för att få ihop några strutar som inte läckte i botten.

Making nice cones was not the easiest thing. It took a whole batch of batter to get some cones together that didn’t leak to the bottom.

Glasstrutar – waffle cones