Ett steg framåt – One step forward

English in between
 
Det börjar likna något. Sedan sist har tapeterna kommit på plats, pärlsponten är målad och uppsatt, det nya golvet har lagts och skåp och köksö fått socklar och placerats där de skall stå. En ny spishäll är monterad och invigd tillsammans med den nya fläkten.
Det återstår fortfarande en del arbete innan vi kan njuta av det färdiga resultatet. Lister, dörrfoder och en del målning finns fortfarande kvar att göra men det syns ett slut på vårt arbete.
En sak har vi konstaterat – det är lättare att arbeta när det inte finns en massa inredning som måste flyttas runt för att ge rum för arbete.

The refurbishment is moving on. Since last time I wrote, the wallpaper is on the walls, the paneling is painted and put in place, the floor has been laid on location and cabinets have got fondation and  put in placeA new stove is installed and consecrated and so is the new fan
Some work is still left before we can enjoy the result. Mouldings, door frames and some painting is still there to do butwe can see an end to our work.
One thing we have noted it is easier to work when there isn’t a lot of furniture to be moved around to make room for work.

Trots arbete med köket har vi hunnit med två resor uppåt landet. 
Resa nummer ett gjordes för att hämta en bandvävstol. En Glimåkra i mycket gott skick med varp och påbörjat band. Vi passade på att hälsa på äldsta dottern i nya huset när vi var i närheten.

Despite working with the kitchen, we had time for two trips up country. 
Travel number one was made to obtain a ribbon loom. A Glimåkra in very good condition with warp and started band We took the opportunity to visit our eldest daughter in the new house when we were near.

Bandvävstol  -Band loom

Resa nummer två gick också norrut. En liten nätt tripp på sjuttio mil för att hämta min dröm, en långrock.
Också denna i mycket gott skick. Naturligtvis har jag provspunnit –  med kardad finull. När man spinner på långrock kan man verkligen tala om att spinna med långdrag.


Travel number two also went north. A nice little trip of seventy swedish miles to get my dream, a great wheel. 
Also this in very good condition. Of course, I spun a sample with carded Swedish finewool. When you spin the great wheel you can really talk about spinning long draw .

Långrock  – Great wheel
Spinna på ten  – Spinning on the Great wheel

Till sist lovade jag att visa en bild på mitt garn av Klövsjöull. Ullen hade jag sorterat i en grå och en naturfärgad del. Jag spann båda till ett medelgrovt garn på min Joy med utväxling 8,5:1. Det grå garnet blev något grövre men fullt kompatibelt med med det ljusare garnet. Tillsammans med det mörkare grå garnet spunnet av Ålandsull har jag en plan för användningen.

Finally, I promised to show a picture of my yarn made of Klövsjöull.  I had sorted the wool in a gray and a natural colored part. I spun both to a medium size yarn on my Joy with ratio 8.5:1. The gray yarn was slightly thicker but fully compatible the lighter yarn. Along with the darker gray yarn spun from Ålandsull I have a plan for how to use it.


Ull av Klövsjöfår  –  Wool from the Klövsjö sheep

Vid vårt besök hos vår dotter kom det med ett hekto merino tops hem. Eftersom jag aldrig spunnit merino tidigare spann jag ett mjukt garn av dessa. Vid en jämförelse mellan mitt garn spunnet av svensk finull kunde jag med tillfredsställelse konstatera att garnet av finull var mjukare och mer levande än garnet av merino.

Fram för användning av vår fantastiska lantrasull med dess olika kvaliteter som definitivt täcker alla behov av ull för olika ändamål.

When we visited our doughter, a 3,3 ounce package of Merino tops followed me home. I have never spun Merino before så I spun a soft yarn. When I compared the Merino yarn to yarn spun from Swedish finewool I observed with satisfaction that the yarn spun from Swedish finewool was more soft and vivid than the yarn made of Merino.

We must make use of our fantastic wool from the Swedish landrace sheep with it’s different qualities suitable for all needs of wool for different purposes.