Ett steg framåt – One step forward

English in between
 
Det börjar likna något. Sedan sist har tapeterna kommit på plats, pärlsponten är målad och uppsatt, det nya golvet har lagts och skåp och köksö fått socklar och placerats där de skall stå. En ny spishäll är monterad och invigd tillsammans med den nya fläkten.
Det återstår fortfarande en del arbete innan vi kan njuta av det färdiga resultatet. Lister, dörrfoder och en del målning finns fortfarande kvar att göra men det syns ett slut på vårt arbete.
En sak har vi konstaterat – det är lättare att arbeta när det inte finns en massa inredning som måste flyttas runt för att ge rum för arbete.

The refurbishment is moving on. Since last time I wrote, the wallpaper is on the walls, the paneling is painted and put in place, the floor has been laid on location and cabinets have got fondation and  put in placeA new stove is installed and consecrated and so is the new fan
Some work is still left before we can enjoy the result. Mouldings, door frames and some painting is still there to do butwe can see an end to our work.
One thing we have noted it is easier to work when there isn’t a lot of furniture to be moved around to make room for work.

Trots arbete med köket har vi hunnit med två resor uppåt landet. 
Resa nummer ett gjordes för att hämta en bandvävstol. En Glimåkra i mycket gott skick med varp och påbörjat band. Vi passade på att hälsa på äldsta dottern i nya huset när vi var i närheten.

Despite working with the kitchen, we had time for two trips up country. 
Travel number one was made to obtain a ribbon loom. A Glimåkra in very good condition with warp and started band We took the opportunity to visit our eldest daughter in the new house when we were near.

Bandvävstol  -Band loom

Resa nummer två gick också norrut. En liten nätt tripp på sjuttio mil för att hämta min dröm, en långrock.
Också denna i mycket gott skick. Naturligtvis har jag provspunnit –  med kardad finull. När man spinner på långrock kan man verkligen tala om att spinna med långdrag.


Travel number two also went north. A nice little trip of seventy swedish miles to get my dream, a great wheel. 
Also this in very good condition. Of course, I spun a sample with carded Swedish finewool. When you spin the great wheel you can really talk about spinning long draw .

Långrock  – Great wheel
Spinna på ten  – Spinning on the Great wheel

Till sist lovade jag att visa en bild på mitt garn av Klövsjöull. Ullen hade jag sorterat i en grå och en naturfärgad del. Jag spann båda till ett medelgrovt garn på min Joy med utväxling 8,5:1. Det grå garnet blev något grövre men fullt kompatibelt med med det ljusare garnet. Tillsammans med det mörkare grå garnet spunnet av Ålandsull har jag en plan för användningen.

Finally, I promised to show a picture of my yarn made of Klövsjöull.  I had sorted the wool in a gray and a natural colored part. I spun both to a medium size yarn on my Joy with ratio 8.5:1. The gray yarn was slightly thicker but fully compatible the lighter yarn. Along with the darker gray yarn spun from Ålandsull I have a plan for how to use it.


Ull av Klövsjöfår  –  Wool from the Klövsjö sheep

Vid vårt besök hos vår dotter kom det med ett hekto merino tops hem. Eftersom jag aldrig spunnit merino tidigare spann jag ett mjukt garn av dessa. Vid en jämförelse mellan mitt garn spunnet av svensk finull kunde jag med tillfredsställelse konstatera att garnet av finull var mjukare och mer levande än garnet av merino.

Fram för användning av vår fantastiska lantrasull med dess olika kvaliteter som definitivt täcker alla behov av ull för olika ändamål.

When we visited our doughter, a 3,3 ounce package of Merino tops followed me home. I have never spun Merino before så I spun a soft yarn. When I compared the Merino yarn to yarn spun from Swedish finewool I observed with satisfaction that the yarn spun from Swedish finewool was more soft and vivid than the yarn made of Merino.

We must make use of our fantastic wool from the Swedish landrace sheep with it’s different qualities suitable for all needs of wool for different purposes.

Ålandsull svart/grå lammull

Only Swedish about the second fleece of wool from  Åland sheep.

Att provspinna ull som inte är tidigare provad av mig är en trevlig erfarenhet..
Nu har turen kommit till den svart/grå lammullen.
Efter sortering och utplockning av för ullen typiska lockar tvättades ullen i enbart varmt vatten för att bevara lanolinet oförstört. Den här ullen har precis lagom innehåll av lanolin för att ha kvar en behaglig mjukhet och inte alltför statisk elektricitet trots vintern som helt plötsligt har beslutat att visa sig för oss.
Den här ullen har en tydlig indelning i bottenull och täckhår. Man kan också hitta en del märghår som inte på något vis är besvärande för ullens kvalitet.
När man separerar ullen syns det tydligt att den består av  svarta täckhår och ljusare bottenull. Som hel lock ser ullen ut att ha svart ullspets och ljusare grå klippända men så är det alltså inte.

Från vänster hel lock, täckhår och bottenull. Ovan till höger syns det entrådiga garnet.

Ullen för min provspinning, med både bottenull och täckhår, handkardades med ett par äldre kardor från Gunnar Anderssons vävskedsfabrik , idag Glimåkra GAV. De kardorna har läderbeslag och en betydligt tätare sättning av nockorna än dagens. Det är ett av mina favoritpar vilket jag inte kan säga att deras nyare kardor  tillhör.
Garnet spann jag på min Joy med utväxling 9:1  (8,6:1). Det entrådiga garnet spanns i z och tvinnades i s.
Total längd på det tvåtrådiga garnet  för mitt prov blev  388,5 m och vägde 167 gram = 210 m/hg eller 2100 m /kg eller grovlek Nm 4,2/2. Jag föredrar att använda det numerisk metriska (Nm) måttet på garngrovlek som kan användas inte bara för stickgarn utan också för vävgarner i ull. För andra material finns andra mått till exempel  Nel, Denier mfl.
Garnet blev mycket mjukt och jag kan mycket väl tänka mig att använda det till en tröja.

Det enkeltrådiga garnets grovlek VPC =6,  WPI= 15. Jämförbart enbart för spinnerskan.

Som spinnerska kan det också vara praktiskt att få ett mått på garnet under tiden man spinner för att se att garnet inte ändrar grovlek. Det kan också användas som ett jämförelsemått när man skall välja stickor och beräkna meterantal i det färdiga garnet. Jag använder ett VPC-mått (varv per cm) som vi också har till försäljning i butiken. Till detta har jag tagit fram en lathund anpassat till svenska förhållanden. Det finns motsvarande mått för amerikanska spinnerskor,WPI, men varför använda ett system som vi lämnade för drygt 130 år sedan (1878). Dessutom ser jag en ära i att bevara den svenska terminologi vi faktiskt har i Sverige och Norden och som beskriver allt en spinnerska kan behöva för kunskapsutbyte med andra likasinnade. Det mest spännande med vår egen terminologi är att det finns ett otal lokala uttryck för samma sak. Man kan helt klart se att språket  genom att vårt land är långt utsträckt och omgivet av naboländer på alla sidor har utvecklats och tagit intryck från olika håll.

Det tvåtrådiga garnet.

Om man gillar mätbara mått på sitt garn kan man förutom VPC och meter /kg  mäta spinnvinkeln på sitt garn.
Mer om detta senare.

Ulligt slut ..och början – A wooly ending … and start

English in between

Slutet av året har gått helt i ullens tecken. Vid tiden för eftermiddagskaffet på nyårsafton sorterades den sista fällen av årets höstklippning. Klippningen gjordes sent. Ullen har växt sex månader sedan vårklippningen. Trots regnigt väder både under sommar och höst är ullen superfin.
Vårt senast födda lamm, ett ryalamm, lämnade märgfri, glansig och lång vit ull. Ullen mätte trettio centimeter från klippända till ullens spets.
Jämfört med ull från ett Värmlandslamm är Ryaullen dubbelt så lång.Värmlandsullen har däremot nästan dubbelt så mycket bottenull.
Årets ull var också mycket ren trots att fåren har fått gå in den senaste månaden på grund av det regniga vädret.
Det var bara två av lammen som stått med huvudet under sina mammor när de ätit som jag fick ta bort en del nackull, övrig ull kunde utan urskiljning tas tillvara.

The end of the year has gone completely in the woolly  way. At the time of afternoon coffee on New Year’s Eve the final fleece  of this year’s autumn shearing was sorted.  
The shearing was made late and the wool has grown six months since the  spring shearing.  
Despite the rainy weather during both the summer and autumn the wool are superfine.Our last-borned lamb, a Rya lamb, left shiny, long white wool free from kemp.The wool measured a foot from the clip end to the tip.Compared to wool from a  Värmland lamb the Rya wool is  twice as long. The Värmland wool in contrast, has almost twice as much undercoat. 
This year’s wool was also very clean despite the fact that the sheep have been allowed to go into the sheep-shed the last month due to the rainy weather. 
There were only two of the lambs that stood with their heads under their mothers when they ate that I had to remove some wool from the neck part, other wool was indiscriminately utilized.

Ull från ett värmlandsfår  – Wool from a Wärmland sheep
Lammull av Rya tacklamm – Wool from a Rya ewe lamb
Brun Värmlandsull och vit Ryaull båda från lamm   – Brown wool from a Wärmland ewe lamb and white wool from a Rya ewe lamb

Nu har vi startat ett nytt får- ullår. Baggarna finns på plats hos tackorna  och vi ser fram emot årets lamning – om än mycket senare än tidigare år. Allt för att ge Rutger, vår Klövsjöbagge, möjlighet att växa till sig lite. Rutger har, sedan han kom till oss, varit fixerad vid foderhäcken. Troligtvis hade han inte fått så mycket i sig i konkurrens med övriga bagglamm och baggar på sitt födelsställe. Han har tagit igen det med råge.

Now we have started a new sheep and wool year. The rams are with the ewes and we look forward to this year’s lambing albeit much later than in previous years. All to give Rutger, our Klövsjö ram, the opportunity to grow up a bit. Rutger has, since he came to us, been fixated into eating. Probably he had not had so much to eat  in competition with the other ram lambs and rams at the place where he was borned. He has made ​​up for it by far.

Idag, på det nya årets första arbetsdag, skall jag öppna ett paket med ull från Åland. Jag har tjuvkikat lite innan så jag vet att det är tre fällar av Ålandsfår som kommer från en uppfödare på Åland. Denna uppfödare finns dessutom i samma område som husbon´ns farmorsmor kom ifrån vilket gör det extra roligt att få utforska ullen därifrån. Not Åland tillhörde vid den tiden Sverige.
Ålandsfåret tillhör, precis som både våra Ryafår och Värmlandsfår, de Nordiska kortsvansade fåren, de får som man, trots försök under 1500-1800 talet, inte lyckades utrota till förmån för ”rumpefår” (tyska eller engelska tjock-, långsvansade får). Allmogen motstod alla försök att avla på de får fabrikerna önskade för att kunna framställa kläde och höll fast vid den slitstarka ullen lämplig för vadmal till kläder.
Vad jag hittills kunnat se vid min snabba titt i säcken är att  ullen har likheter med Gotlandsull (glans) och Finull (krus). I medskickade prov på fler kvaliteter kan urskiljas ull med både bottenull och täckhår med vågor istället för krus och i de flesta färger.
Att utforska våra grannländers ull från deras inhemska får är en utvidgning av mitt stora ullintresse och skall bli mycket spännande. Här finns det verkligen möjlighet att botanisera utan förutfattade meningar och påverkan  från andra och möjlighet att  testa olika förberedelser av ull och olika spinnsätt.
Detta är mitt ”nyårslöfte” och referat kommer  troligtvis (med all säkerhet)  att återkomma  ett otal gånger under året som nyss startat..

 Today, in the new year’s first day at work, I have opened a package of wool from Åland. I’ve peeked a little before so I know there are three fleeces of Åland sheep, which I got from a breeder in Åland. The farmers also lives in the same area  where hubby’s grand-grandmother came from, which makes it extra fun to explore the wool . Note Aland belonged at the time to Sweden. 
Åland sheep belong, as both our Ryafår and Värmlandsfår, to the Nordic short-tailed sheep, the sheep that, despite attempts in the 1500-1800 century, failed to eradicate for the benefit of rumpefår” (German or English, thick, long-tailed sheep). Peasantry resisted all attempts to breed the sheep to get the wool  the mills required to produce cloth and clung to the rugged wool suitable for homespun clothing. 
What I have hitherto been able to see in my quick look in the bag, is that the wool is similar to Gotlandsull (gloss) and Finull (crimp). In the pre-supplied sample of more qualities can be distinguished wool with both undercoat and outercoat, wool with waves instead of crimp, and in most colors.

To explore our neighbors wool from their domestic sheep is an extension of my great interest in wool and will  be very exciting. There is a real opportunity to explore without bias and the influence of others and the opportunity to test different preparation of wool and various ways to spin.

This is my New Year’s resolution” and abstracts will probably (almost certainly) come back numerous times during the year that has just started ..

En God Ullig fortsättning på det Nya Året önskar vi er alla.

A Happy Woolly  continuation of the New Year we wish You all