En kreativ sida – A creative side

English in between
Så här års är naturen i sitt esse. Det grönskar och knoppas. Blommor slår ut och vissnar. Och dofterna, de fantastiska under som möter oss via öppna fönster eller när vi stiger ut genom dörren, vandrar i trädgården eller går ut i betesmarkerna för att kontrollera tillväxten.
Vår honungsros har varit översållad av blommor, gulvita och doftande så ljuvliga.

This time of year, nature is in his element. It is green and budding. Flowers bloom and wither. And the smells, the amazing miracle that we encounter through the open windows, or when we step out the door, walk in the garden or go out in the pastures to control growth.

Our Rosa Helenae Hybrida has been strewn with flowers, yellowish-white and smelling so sweet.

Honungsros  – Rosa Helenae Hybrida

En bit ifrån står riddarsporrarna i givakt i sin klarblå elegans. En bit av Sverige och de svenska färgerna  – i min trädgård! Fantastiskt.

Not far from the rose the  Dephinium are at attention in his bright blue elegance. A piece of Sweden and the Swedish flag in my garden! Fantastic.

Riddarsporrar -Delphinium X belladonna

 I lördags besökte vi ett annat paradis. Yngsta dottern med make och barn har ett fritidshus vid västkusten. Yngsta dotterns mellan barn fyllde sex år och hade kalas för mor-och farföräldrar.
Morfar fick också hålla en liten trött figur i famnen, lilla S som sovit middag och inte ville vakna till ordentligt.

Last Saturday we visited another paradise. Our youngest daughter with husband and children, have a vacation home on the west coast. Youngest daughter’s second child reached six years and had a party for the grandparents.

Grandpa also had to keep a little tired figure in his arms, little S who had slept dinner and did not want to wake up properly.

Morfar och lilla S  – Grandpa and little S

Tillbaka hemma fortsätter tillverkningen av ullkammar. Vi tillverkar tre olika varianter av vilka två finns till försäljning i vår webbutik.  Den tredje varianten kommer att dyka upp i butiken så småningom. För KM’s del varvas tillverkningen med utomhusarbete och för matmors del varvas den för tillfället med sömnad av sländpåsar, ullkamning och att spinna på spinnrock.

Den ull som kammas är gummisnoddsullen, Suffolkull, varav en del blivit färgad. Ullen som är kvar efter förra sockparet skall transformeras till garn – nu både färgat och naturellt – för mera sockstickning.
Kamningen ger mycket rester. På grund av ullens varierande längd och elasticitet (crimp) som gör att de något kortare fibrerna bildar knollror, är det en stor mängd spill.

 Back at home we continue making wool combs. We makee three different variants of which two are for sale in our online store. The third variant will show up in the shop eventually. KM mixe making combs with outdoor work and the mistress part interspersed with the currently sewing spindel bags, combing wool and  spinning  yarn on the spinning wheel.

The wool been combed is the rubber band wool, Suffolkull, some of which have been dyed. The wool left after  my last pair of socks will  be transformed into yarn now both dyed and natural for more sock knitting.

Combing  suffolk wool gives much residue. Because of wool’s varying length and elasticity (crimp) that make the shorter fibers forming neps, it is a large amount of waste.

Suffolkull  – Suffolk wool

Detta garn spinner jag med kardgarnsteknik även om det är kammad ull. . Långdrag är min favorit så det blir det. Garnet är tänkt att tvinnas till ett tretrådigt garn. Garnet får inte bli för tjockt eftersom jag gillar tunna sockar. Ett prov, knutet om handtaget till min Joy, sitter som en påminnelse och mall för det entrådiga och det tretrådiga garnet.

En mall är bra att ha – om man nu tittar på den.
Det är lätt att komma in i den vanliga rytmen och spinna ett garn som liknar alla andra garn som spunnits. Då är det bra att ha tillgång till flera olika spinnrockar. Spinnrockarnas olika  konstruktion och  den utväxling den enskilda spinnrocken spinner bäst i  är bra att kunna utnyttja.


I spin this yarn woolen even if it is combed wool.  The long draw is my favorite and that it’ll be. The yarn is supposed to be a three-ply. The yarn can not be too thick because I like thin socks. A sample, tied on the handle of my Joy, sits as a reminder and a template for the singles and the three-ply yarn.
 

A template is good to have – if you looks at it.

It is easy to get into the usual rhythm and spin a yarn similar to all other yarns spun. Then it’s good to have access to a variety of Spinning wheels.  Different designed Spinning wheels  and the Spinning wheel  ratio where the  individual spinning wheel spins the best is great to have.