Vårdoft – Spring scent

Det bästa med våren är alla dofter som kommer efterhand. En av de första som sprider sig lång väg, är när lantbrukarna tömmer sina gödselbrunnar och sprider innehållet på åkrarna. Den doften ( eller skall man kanske säga lukten) känns på långt håll och kan också bäras med bildäcken till egna gården, om vägen till åkrarna gått över allmän väg och följt med de stora traktordäcken dit. På så sätt får vi alla en del av det som är vår på landet.

En klart mer behaglig doft är doften av Tibast, om man råkar ha en sådan i den egna eller i grannens träddunge. På lite avstånd är doften lagom stark att avnjuta i små doser och man också kan se de spröda, rosa blommorna. Man skall inte njuta för länge för doften kan ta över och bli alltför påträngande för luktsinnet.

The best thing about spring is all the scents that come one after another. One of the first to spread long distances is when farmers empty their manure pits and spread the contents on the fields. That scent (or should we say the odor) can be felt from far away and can also be carried with the car tires to your own farm, if the tractor has crossed a public road and the soil and manure had clinged to the tractor tires. In this way, we all get a part of what is spring in the countryside.

A clearly more pleasant scent is the scent of Tibast, if you happen to have one in your own or a neighbor’s grove of trees. At a little distance, the scent is strong enough to enjoy in small doses and you can also see the fragile, pink flowers. One should not indulge it for too long, because the scent can take over and become too intrusive for the sense of smell.

Tibast – Daphne Mezereum

En doft som jag också starkt förknippar med våren är doften av Balsampoppel. Där är det inte blommorna som doftar utan bladverket just när löven spricker ut. En av våra grannar har ett antal träd vid vägkanten och den ljuvliga doften letar sig, vid rätt vindriktning, upp till oss.

A scent that I also strongly associate with spring, is the scent of balsam poplar. There it is not the flowers that smell but the foliage just as the leaves burst out. One of our neighbors has a number of trees by the side of the road and the lovely scent finds its way, in the right wind direction, up to our place.

Balsampoppel * – Populus balsamifera 1

Bland de tidigaste växterna att visa sig är också nässlorna. Vi har ett antal riktigt frodiga bestånd och så här på våren är det en naturlig c-vitaminkälla, helt gratis, om man bara kan undvika de aggressiva nässelhåren. Nässlor i soppa eller paj är en viktig primör tidigt på våren. Senare blir de långa och ståtliga men passar då bättre till gödselvatten för våra växter.

Husbon’n plockade en hel hink (4 liter) med små nässlor och tog med in till husfrun att tillaga. Det blev en paj med pajskal av hemmalet mjöl, med förvällda, hackade nässlor, pinjenätter och fetaost under ett täcke med äggstanning.

Tyvärr blev det ingen bild på min färdiga paj men delarna såg ut så här

(Bilden överst är lånad från Kungsörnen)

Among the earliest plants to appear are also the nettles. We have a number of really lush stands and in the spring it’s a natural source of vitamin c, completely free, if you can just avoid the aggressive nettle hairs. Nettles in soup or pie are an important starter in early spring. Later, the stems become long and stately, but are then better suited to make fertilizer for our plants.

Hubby picked a whole bucket (4 litres) of small nettles and brought them in for the housewife to cook.
It turned out to be a pie with a pie shell made from home-made flour, with soaked, chopped nettles, pine nuts and feta cheese under a blanket of egg yolk.

Unfortunately, there was no picture of the finished pie, but the parts looked like this:

Förvälla nässlor – Parboil nettles
Hacka nässlor – Chop nettles
Hemmalet fullkornsmjöl – Home-milled wholemeal flour

Och pajen smakade …vår!

And the pie tasted like spring!

  1. Bilden lånad från Wikipedia ↩︎

Aprilväder, doft av vår och styrketräning

En övergång från det fina vårvädret med temperatur över tio grader har inträtt. Sedan ett par dagar är det risk för regn, hagelskurar, åska och snö.
För att förekomma eventuellt vitt nedfall blev det bråda dagar med skottkärran fullastad med naturmaterial för återfyllnad intill de sidor av huset som inte återfått materialet efter omläggningen av dränering.
Att lasta singel från en hög i nedförbacke går förhållandevis lätt, att köra fullastad kärra på en obefintlig gång är något svårare. Det svåraste är att tippa skottkärran så att materialet hamnar där det är avsett att hamna men efter en del trixande så är det återfyllt upp till den nivå som är tänkt. Ovanpå skall det hamna dräneringsgrus och stenmjöl som underlag för de stenar som skall läggas intill huset när grunden är målad och klar.
Under alla år vi varit bosatta på gården har vi inte kommit fram till vilken färg grunden skall ha – alltså har den tidigare bestrukits med kalkfärg. Nu äntligen har vi kommit så långt att grunden skall målas. Valet har slutligen fallit på KC-färg- en färg som går att måla även på cementytor och som ger en yta som liknar kalkslamfärgens yta. Nyansen är dessvärre inte bestämd. Men det kommer.

aterfyllnad
Grus, grus, grus…

Att arbeta utomhus under våren gör att man kan känna alla vårens dofter på riktigt nära håll. I skogsdungen som gränsar till våra ägor växer Tibast. En, tyvärr, giftig art med ett skirt rosa utseende och en helt fantastisk doft. Doften konkurrerar med doften från grannens Balsampoppel som doftar minst lika gott. När vindriktningen är gynnsam blir vår utemiljö så härligt aromatisk och den korta tiden innan vårgrönskan övergår från det skira till det mer genuint gröna, njuter jag i fulla mått av doft och fägring från naturens under.

tibast
Tibast

När naturen övergår från njutbar, om även lite kall och blåsig, till ett väder som inte kan bestämma sig för om det skall vara uppehåll eller vräka på med alla vederstyggligheter, då är det bra att ta till inomhusarbete. Ett sådant är att renovera fönster. Skrapa färg, kitta fönsterrutor där kittet har sedan länge passerat bäst före datum och slutligen måla fönsterbågar är ett återkommande arbete för att bevara huset i bästa status.
Som tur är kan vi ta ur en fönsterbåge i taget och ersätta med en reservbåge under tiden arbetet pågår.
Fönsterkitt är en känslig fråga. Det kitt som består av syntetiskt material är inte gångbart hos oss. Det skall vara riktigt linoljekitt. Köpt linoljebaserat kitt i s.k sprutförpackningar är oerhört svårt att få ur förpackningen och om man lyckas återstår problemet med att med svaga kvinnohänder lyckas trycka fram det i lagom dos utan att resultatet blir ej godkänt. Återstår att införskaffa råmaterialet, pulvriserad krita och linolja. Att som tidigare gå till färgaffären och få tag i råvaror går bra när det gäller linoljan men när det gäller krita förslår inte deras miniförpackningar långt. Alltså återstår en resa till närmaste byggnadsvårdsbutik för att få tag i krita i storförpackning.
25 kilo kan tyckas vara mycket men har man många fönster så går det åt en del del och krita som förvaras torrt kan förvaras länge. En dos kitt lagom till ett fönster kräver ca 5-7 dl krita och linolja som arbetas in efter behov. Vi använder kallpressad rå linolja. Det kitt som blir resultatet av denna blandning får ligga till sig över natt och sedan är det bara att kitta det förberedda fönstret och måla fönsterbågen.
Det tar tid för ett fönster som målas med linoljefärg att torka men resultatet blir bra och väl värt arbetet. Att sedan kunna sätta i det färdiga fönstret i sin båge och raskt ge sig i kast med nästa ger tillfredsställelse som bara kan fås när man använt naturmaterial och eget arbete.

fonsterrenovering
Fönster innan skrapning, kittning och målning

Det här beskriver till största delen mitt arbete just nu. Husbon’n river stängsel och flyttar jord för att sätta växter på ny plats. Stängslet skall flyttas för att ge plats åt den trädgårdsmöbel som vi oftast knappast hinner få ut och desto mindre använda med någon reda. Nu är det tänkt att den skall få en ny plats med utsikt över den vackra dalgång vi bor vid.
Husbon’n är ju, som bekant, annars mest upptagen med att göra de slöjdredskap som vi tillhandahåller i vår webbutik. Ett ständigt pågående arbete som så fort någon del är klar och kan placeras i butiken når någon hugad spekulant och ger upphov till nytt arbete för att åstadkomma fler av samma sort. När inte kundens önskemål gör sig gällande är husfrun en mästare på att komma med nya önskemål. Som tur är är husbon’n, oftast, en godsint och tålmodig själ som efterkommer ställda behov och tillbringar tiden i sitt trärike. Tack för det käre husbon’n, vän och make sedan lång tid.

PS. Den som sökt länge efter våra Maxi ullkammar  – det finns några par efter senaste uppdatering av butiken.DS