Nörd ? – Nerd?

English below

Är man en nörd om man har ett vittgående intresse, eller flera, som gärna tar överhanden i perioder? Ibland har jag undrat. Hur är det när man har sju vävstolar i drift samtidigt och dessutom några till nedplockade och förvarade på loftet? Bandvävstolar är praktiska och helt klart i lagom storlek för att väva band som är för smala att väva i en golvvävstol. Det kan väl inte vara fel med ett par sådana av golvmodell och inte heller att man har fler som är lagom att ha i knät när man väver och dessutom små nog att stoppa i en kasse och bära med sig dit man skall. Hur är det med en gobelinvävstol, golvstående, eller vävramar för mindre arbeten, är man en nörd då?

Just nu är fixeringen på betydligt mindre saker som du kan se i mitt tidigare inlägg. Jag täljer små bandgrindar!
Det startade med att jag bara var tvungen att tälja en gumma i björk. En helt OK sådan även om den inte precis var något mästararbete i träbearbetning. Den följdes av ett par till. Sen var jag ju tvungen att prova hur det var att tälja i andra material och hur var det om man använde olika knivar att tälja med? Funderingar stannar inte länge innan de börjar omsättas till praktiskt arbete. Några fler gummor nu i eneträ som följdes av äppleträ för att fortsätta med lind och slutligen trä av sälg.

Ene var lurigt att skära i. Det kunde plötsligt finnas en krökning av fibrerna eller en liten gren som inte fanns där vid starten. Det blev ett par gummor ändå. Äppleträ var hårt! Här fick man ta i för att kunna skära men skären blev fina och släta. Lind passar inte så bra till bandgrindar. Det var relativt lättskuret men svårt att få helt slätt. Ytan fick lätt ett luddigt utseende även om man efterbearbetade ytan med finaste sandpapper. Passar säkert till andra föremål där slitaget inte kan påverka ytan negativt.

Mitt favoritträslag så här långt är faktiskt sälg. Av trä från sälg, som stått i fårhagen en bit från huset, blev det några gummor i olika storlekar och ett par mer traditionella modeller varav en med ett hus i överkanten. Och nej, det är ingen efterapning. När mitt hus var färdigskuret visade min inspirationskälla, Kerstin, upp sina påbörjade bandskedar med hus på, som tur var i en helt annan stil vilket också hennes bandskedsgummor är.

Bandgrindar - tape looms
Till vänster längst upp-björk, till höger ene. I mitten till vänster äppleträ, till höger lind som betsats svart. Längst ned mina favoriter i sälg. Upper left birch – right common juniper. In the middle left appeltre – right lindentree , bottom goat willow.

Jag hade tänkt avsluta min täljarsejour med bandskedarna i sälg men jag hade en i äpple som bara låg och såg ensam ut. Så vad gör en nörd – täljer bara en till!

Bara en till i äppleträ – Just one more in apple-tree

Nu är det åter till vävstolen. Återstår en liten bit kvar på varpen till mitt klänningstyg. Planeringen för nästa projekt är klar – återstår att varpa, dra på varpen och provväva för att se att allt stämmer.

Are you a nerd if you have an extensive interest, or maybe several, that sometimes grow very big. I have thaught a lot about that. How about having seven looms work at the same time and a few more set aside at the attic? Band-looms are practical in size and suitable for weaving bands too small for a loom. It can’t be wrong having a couple of those and a couple of inkle looms to bring with you where ever you might go. How about a tapestry loom and some tapestry frames for smaller work, are you a nerd then?

At the moment I’m hooked om smaller things as you can see in my last post. I’m carving tiny rigid heddles! It all started with me having to carv a lady in birch tree. An OK lady even if it was not a master work in wood working. The first one had followers. I also wanted to try carving in other types of wood and what if I used different kind of knives for carving? I usualy don’t hesitate before trying. I made some more ladies in common juniper , appletree, lindentree and finaly in goat willow.

Common juniper was a bit tricky to carve. Suddenly there was fiber bending or a small branch that was not there at a start. Still, it became some old ladies. Wood from apple was very hard but the inserts were fine. Wood of linden is not so good for rigid heddles! The wood was rather easy to carve but it was difficult to get a smooth surface. It became fuzzy even if I used very fine sanding paper.

My favorite kind of wood, so far, is goat willow. In wood from goat willow, grown in the sheep pasture near our house, I made some old ladies in different sizes and a couple of ordinary rigid heddles, one of wich with a house on top. No, this isn’t an imitation. When I had made my house, my well of inspiration, Kerstin, shows her heddles with houses. Luckily in a different style from mine, which her tape -loom -ladies also are.

I had a plan to stop carving when I had finished the rigid heddles in goat willow, but I hade a piece of apple tree laying there looking lonely. So what would a nerd do – carve just one more!

Now I will return to my loom. It still remains a small piece of the warp. My planning for next project is ready – all I have to do is make the warp …