Bagglamm i mängd – Ram lambs – lots of them

English below

Som rubriken säger är det bagglamm det handlar om just nu, värmlandsbagglamm.
Våra småpojkar har ju blivit stora och fått lämna sina mödrar. En skall få nytt hem hos ett antal sköna damer inte långt från oss och vi skall ha en ny bagge till våra tackor och tacklamm.
Nu är det ju så att matmor är knusslig med ullen så fin ull skall det vara.
Förra året hade vi kontakt med en uppfödare för ev utbyte men det föll på att vår bagge var besläktad med deras dåvarande och något utbyte kunde inte ske. I år tog matmor ny kontakt och idag har husbon’n och matmor varit på utflykt och beskådat tänkbara ungherrar.
Matmor föll pladask för en champagnefärgad kille med gosig ull. Så om några veckor flyttar han till oss.
För säkerhets skull tog vi oss också en titt på uppfödarens tackor som betade på ett skogsbete några kilometer från lammen.
Efter att ha ropat på tackorna enligt instruktioner från uppfödaren (och efter en promenad i den kuperade terrängen) fick vi svar på vårt försök till kulande och kunde se årets mammor.
Beskådandet utföll även det till belåtenhet så vi tycker att vi gjort ett riktigt val.

Hos oss finns nu två bagglamm kvar för hugade spekulanter. Båda lammen är bruna, det ena med ljusare ull över ryggen. Båda är behornade och framför allt det ena lammet har en otroligt mjuk och finfibrig ull utan märghår.
Synd att man inte kan behålla sina egna bagglamm.

På gården finns förutom värmlandsfår också ryafår. Också där skall vi ha en ny bagge. Också där är matmor noga med märgfri, glansig ull, helst en vit bagge men det går också bra med en ljusbrun eller svart.

Är du uppfödare av ryafår, har ett bagglamm som uppfyller matmors krav är du välkommen att höra av dig. Vi har M3-status och ett nytt bagglamm måste alltså ha M3, vara fri från fotröta, ha fastställd identitet(gärna via Elitlamm) och vara hanterbar.Söker du ett ryabagglamm har vi ett till salu.

Besök i fårhagen  – A visit in the sheep pasture

Like the title says it’s all about ram lambs right now, Wermland ram lambs.
Our little boys’ve been big and had to leave their mothers. One will have a new home with in a couple of beautiful ladies, not far from us and we shall have a new ram for our ewes and ewe lambs. You have to know that the mistress is stingy with wool and fine wool, it should be.
Last year we had contact with a breeder for an exchange but it seemed that our ram was related to their ewes and no exchange could take place. This year, mistress  contacted the breeder and today hubby and mistress were on tour and looked at potential bachelors.
Mistress fell for a champagne-colored guy with a cozy wool. So a few weeks from now, he’ll come to us.
For safety’s sake, we took a look at the breeder’s ewes grazing  in a woodland a few miles from the lambs.
After calling  the ewes  following  instructions from the breeder (and after a walk in the hilly terrain), we received responses to our attempts to kula (a call used by  dalecarlians when shephearding sheep.in the old days)  and could see this year’s mothers.
What we saw was suitable to us, so I think we made the right choice.
With us there are now two ram lmbs left for prospective buyers. Both lambs are brown, one with  lighter wool over the back.Both are horned, and above all, one lamb has an incredibly soft and fine fiberd wool without kemp.
Too bad we can’t keep our own ram lambs.

On the farm we  breed Rya sheep too. There too, we have to have a new ram. Mistress has demands on  wool without kemp , glossy wool, preferably a white ram, but  a light brown or black ram will be allright.

Are you a breeder of Rya sheep, has a ram lamb  satisfying missus requirement, please contact us. We have Maedi Visna status M3  and a new ram lamb  must have M3, be free from foot rot, has a known identity  (preferably via the Elite Lamb) and be manageable.
Do you want a Rya ram lamb we have one for sale.