Sociala aktiviteter – Social activities

Ibland måste man bara ut bland folk för att synas och umgås med likasinnade. För en vecka sedan laddades bilen med slöjdredskap, spinnrockar, ull och garn för en tur till Slöjd i Väst ”Hantverks och Spelmansstämma” i Ramnaparken i Borås.
Där träffade vi andra hantverkare/slöjdare som liksom vi visade och sålde sina alster.
För säkerhets skull satte vi upp tak över vår ”monter” för att undgå att få våra grejer våta av eventuellt regn. Det visade sig att regnet uteblev men taket var till nytta även mot den gassande solen.
Det var en hel del besökare och vi fick också tillfälle att se andra i arbete.

Sometimes you just have to go out in public to show up and socialize with like-minded people. A week ago, we loaded the car with craft tools, spinning wheels, wool and yarn for a tour to a  Handicraft and folk music festival in Ramnaparken in Borås.

There we met other craftsmen as well as we showed and sold our work.

For safety’s sake, we set up a roof over our ”booth to avoid getting our stuff wet with rain. It turned out that the rain stayed away but the roof was useful even against the blazing sun.

There was a lot of visitors and we also had the opportunity to see others at work.

Kamning av ull  – wool combing

Tvärs över planen hördes ljudet från en annan spinnrock. Matmor var tvungen att styra stegen dit och hittade en man som spann lin.
From the other side of the yard you could hear the sound from another spinning wheel. Misstress had to go there and found a man spinning flax.

Spånad av lin  – Spinning flax

Efter en trevlig dag gick färden tillbaka hem för uppackning och välbehövligt födointag. En dag tillsammans med andra människor gjorde både oss och vår Nellie trötta så kvällen blev händelselös.

Idag, precis en vecka senare, besökte vi Mariebergsparken i Kinna där det visades järnframställning av myrmalm. Där fanns också en smed som tillsammans med hugade barn smidde vikingasmycken.
En trevlig man från Kind berättade om arbetsgången för att få fram järn för smide.

After a pleasant day, we traveled back home to unpack and eat  a much-needed meal. One day, along with other people made ​​both us and our Nellie tired, so the evening was uneventful.

Today, exactly a week later, we visited Marieberg Park in Kinna, where it was shown iron-making from bog ore. There was also a blacksmith who, together with the prospective children forged Viking jewelry.

A nice man from Kind spoke about the work process to produce iron for forging.

Smeden i arbete  – A blacksmith at his forge
Järnframställning  – Making iron
Myrmalmen laddas tillsammans med kol   – Bog ore and charcoal mixed together to melt
Luft tillförs för att öka temperaturen – Air is added to increase temperature
Mannen från Kind berättar om järn  – The man from Kind tell us about making iron

Vid en eldstad med en gryta över satt en kvinna i vikingadräkt och tummade fram ett lerkärl.  Matmor tittade, begrundade och fick reda på att kvinnan har keramikkurser inte alltför långt bort. Matmor, som har lera och drejskiva lade upplysningarna på minnet för framtida bruk. I hastigheten missade vi att fotografera men en kvinna vid sidan av får agera modell för kläder och utstyrsel.

Beside a fireplace with a pot over the fire, sat a woman in Viking costume and thumbed up an earthen vessel. Mistress looked, pondered and learned that the woman has pottery courses not too far away. Mistress, with clay and potter’s wheel,saved  the information in memory for future use. We missed to photograph, but a woman beside the one we talked to, may act model for clothing and accoutrements.

En nyckelperson  – A person of importance  (note! the keys)


Vikingadräkt  – A dress from the Viking age

Saken blev inte sämre av en liten valp på 14 veckor (med småfolk). Rasen är Dansk-Svensk Gårdshund.

The matter was none the worse by the fact that the woman had a little puppy at 14 weeks (with the little people). The breed is a Danish-Swedish Farm Dog.