Vävredskap

Ibland kan man inte undvika att bli förvånad över människors företagsamhet.
Som ni säkert vet, tillverkar vi slöjdredskap framför allt för ullhantering men också en del vävredskap som vi säljer via vår hemsida.
Vi har också i enstaka fall tillåtit återförsäljare att sälja viss del av vårt sortiment som nålbindningsnålar och skedkrokar. Våra andra redskap har vi valt att sälja enbart genom vår webbutik av den enkla anledningen att de annars skulle bli alltför dyra och att vi dessutom vill ha den personliga kontakten med våra kunder.
.
Därför blir vi både ledsna och irriterade när vi hittar redskap, som tillverkats och sålts av oss, på andra företags hemsidor. När vi dessutom kan se vår bild på redskapet på sidan utan vårt företagsnamn angivet och till dubbla priset mot vad vi själva säljer samma redskap för, då tycker jag att man missbrukat vårt förtroende..

Redskapet det gäller i detta fall är vår gobelingaffel som finns på vår sida under rubriken ”Vävtillbehör” och där kostar 190 kr. men säljs av ett annat företag till priset 379 kr.

 Vår gobelingaffel ser ut så här:.

och du hittar den här.

Den tillhör de redskap som enbart säljs av oss och är avsedd att användas för bildvävning men kan naturligtvis användas i en grindvävstol eller för vävning  med bandgrind.

(Några timmar senare)
Det företag som haft redskapet på sin sida är kontaktat och säger sig nu ha tagit bort produkten.