Bevara för framtiden – Save for the future

Att jag älskar det skrivna ordet i alla former är det väl inte någon som kan ha missat.
Böcker är en sak som jag inte kan vara utan. Det är OK att ibland låna böcker på biblioteket för att spara pengar men allra helst skall böcker ägas – av mig.
Fulla bokhyllor är inte snälla mot böckerna så vad gör man för att bevara skatterna så oförstörda som möjligt?
Jo – man köper en rulle extra kraftig självhäftande bokplast och klär in böckerna med denna.
Bokplast finns i rullar av alla de sorter. Den som fick mitt gillande innehåller 25 meter och är 50 cm bred för att klara även de största böckerna.
Idag har jag sysslat med att plasta in böcker. En liten del av mina skatter har förhoppningsvis ett längre liv för att kunna glädja mig med sitt innehåll.
Här finns några på bild. Fler skall räddas för framtiden.

I love the written word of all shapes, no one who knows me can have missed that fact.
Books are something I can’t live without. It’s Ok to sometimes borrow books at our local library to save money but I want to own the books myself.
Overloaded book-shelfs are not the most gentle for the books so what can one do to save  these treasures in shape like new as long as possible?
One way is to buy extra strong self-adhesive book-plastic to cover the books.
Self-adhesive book-plastic of all sorts is available .The one I bought is 25 meters long (22,75 yards) and 0,5 meter width (19,6 inches) in order to be used on the biggest books too.
Today I’ve put plastic on some books. A small amount of my treasures has got a longer life to please me with their words, I hope.
You can see some of them in the photo. Some more are waiting to be saved for the future.