Böcker, böcker, böcker

Jag har troligtvis nämnt tidigare att jag älskar litteratur och läsande och speciellt facklitteratur får mig att känna ett intensivt ha-behov. Den kunskap och det arbete som en författare lägger ned på att skriva och ge ut en bok späckad med fakta ger mig oftast en positiv känsla.

Den senaste boken jag införskaffade och som nu är läst från ”pärm” till ”pärm” är Ull blir vadmal, författare Kerstin Paradis Gustavsson.  Boken är omfattande, 296 sidor, med Kerstins samlade kunskap om ull och vadmalstillverkning. Bokens innehåll är samlat i kapitel som behandlar olika delar av processen och också tar upp ull och vadmal ur ett historiskt perspektiv. I jämförelse med Kerstins tidigare bok om vadmal har denna nya bok gått djupare in i ämnet.

Ett önskemål, som jag också framfört till Kerstin, är att en så omfattande bok borde vara inbunden istället för klistrad. Min erfarenhet av klistrade fackböcker är inte särskilt god. (Se mitt inlägg om Pattern and Loom, boken som blev till lösbladssystem efter endast ha öppnats vid några få tillfällen.) Boken skulle tyvärr då blivit ännu dyrare än nu. Kostnaden blir strax under 600 kronor i nuvarande tappning.

Läsmässigt är den, om man kan bortse från den för mig besvärande styckeindelningen med ett antal ord i fetstil i början på varje nytt stycke, en trevlig bok. Den hade dock enligt min åsikt tilltalat mig mer om styckena varit en mer sammanhängande text som den tidigare boken om vadmal. Nu får den mig att se ett antal meningar, av typ klippa och klistra, som sammanfogats utan sammanhang, vilket inte alls är fallet om man bortser från fetstilen.

För att se vad jag menar visar jag en sida av varje bok som jämförelse.

Ull blir vadmal
Vadmal

Det skall tilläggas att bokens innehåll tilltalar mig mycket och en inbunden variant skulle kännas bättre och tåla bläddring fram och tillbaka utan att man riskerar samma sak som hände med min ”Pattern and loom”.

Jag ser fram mot fler böcker av Kerstin som med sin kunskap kan berika oss andra som också gillar att arbeta med det finaste materialet som vi begåvats med – ULL.

Enligt min åsikt…

Only Swedish today. Book summaries

Jag gillar böcker!
Framför allt gillar jag att äga böcker.
Böcker med innehåll – oftast fackböcker.
Min bokhylla innehåller en hel del böcker inom de områden jag arbetar med t ex inom vävning och spånad.
Nya böcker har en särskild plats i mitt hjärta, i alla fall om de kan ses som en möjlighet att tillföra ytterligare kunskap inom mina områden.
Igår anlände två nya böcker. Den ena har det talats om tag som en uppföljare eller reviderad upplaga av en författares tidigare utgivna bok, nu sedan länge utgången från förlaget.
När det aviseras en nyutgåva av en bok förväntar jag mig en förbättrad och vidareutvecklad variant av boken. En bok som ge mer till mig och till nya läsare inom ämnet.
Den bok jag tänker är boken ”Ull och ulltekniker”.

Nyutkommen bok till vänster och den äldre till höger
Nyutkommen bok till vänster och den äldre till höger

Enligt författaren har boken kommit till efter ett önskemål från Svenska Fåravelsförbundet.
Jag som läst och nästan läst sönder författarens, Kerstin Gustafsson, tidigare bok ”Ull-hemligheter möjligheter färdigheter” , skriven tillsammans med Alan Waller, hade stora förväntningar på den nya boken, dels som ett komplement till svensk litteratur i ämnet, dels som ett alternativ till  böcker utgivna framför allt i USA men även New Zeeland.
Förväntningar kan bli för stora. Det är precis vad jag kände när jag läste igenom Kerstins nya bok.
Den är mycket ytlig. Där den tidigare boken ägnade många sidor åt spånad, garnkvaliteter och påverkan på färdig produkt av sättet att spinna, snodd och ullval,  känns det som den nya boken på ett fåtal sidor behandlar ämnet på ett ytligt sätt.
Bokens layout är inte heller något som tilltalar mig. Var och varannan mening verkar vara fristående från övrig text med några ord i början av varje mening i fetstil som för att påtala ordens betydelse. För mig känns det som att texten inte hänger samman. Sättet att skriva tycker jag mer ger ett intryck av uppslagsverk utan att på något sätt närma sig dess innehåll.
Ett stycke som kunde vara mer instruktivt och ge fler alternativ är ”Att spinna på spinnrock” där alla spinnerskor/spinnare förutsätts hålla ullen i höger hand. Ett bättre alternativ hade varit att prata om främre och bakre hand i förhållande till spinnrockens pipa. Alla spinner inte på samma sätt och alternativa sätt att hålla ullen skulle medverka till att inte avskräcka utan inspirera nya spinnare/spinnerskor.
Bokens bilder är vackra i den mån de förekommer men bildtexter som förklarar var bilden är tagen och av vem och vad bilden visar, lyser med sin frånvaro.
En av de bilder som jag anser vara ett mycket dåligt exempel är bilden som visar klippning av får i klippstol där stolen inte höjts och därmed ger klipparen en utomordentligt dålig arbetsställning.
Visserligen kan min kritik av just denna bild bero på min profession. Som ergonom blir man uppmärksam på dåliga arbetsställningar.
Litteraturhänvisningarna i slutet av den 99- sidiga boken tar enbart upp svenska referenser som dessutom har över trettio år på nacken. Inga referenser till de senast utkomna böckerna om garn och spånad från ”det stora landet i väster”.
Sammantaget vill jag använda författarens egna ord för att uttrycka min åsikt, ”Lägger man ner så mycket arbete på hela processen – då skall det man gör hålla form och struktur”. Det fattas en bit i citatet eftersom det i författarens fall gäller spånad men utdraget ger min uppfattning om boken. Jag föredrar den tidigare boken Ull!
Boken är häftad och säljs som Print-on-demand -kopia av GML-förlag. Priset inkl frakt är 292:- med Klarna faktura. Försök att betala med kort, till 30 kr mindre kostnad, fungerade inte.

Den andra boken som jag beställt är en nyutkommen bok av Barbara Parry med titeln ”Adventures in Yarn Farming”.

yarnfarmingminiBoken handlar bland annat om fåruppfödning i New England. Här beskrivs allt förekommande på en djurfarm med avel som är inriktad för bra ull. Jag har ännu så länge läst om Våren i boken som är uppdelad efter årstider och fått följa med författaren in i fårstallet under lamning och uppleva de problem som kan uppstå när man har ca 100 tackor som skall lamma på våren, under en begränsad tid.
Boken som är inbunden och trådbunden har förutom text, proffsigt tagna bilder och också förslag på stickade plagg och vävda och sydda produkter lämpliga för dagens människor.
Hittills är jag fångad och känner att det här är en bok som passar en får- och ullfantast som mig.
Priset är också mycket bra. Endast 173 :-  Språket är engelska.  Denna omfattande bok, 309 sidor, kommer att pryda sin plats i min bokhylla när jag läst och begrundat både en och kanske till och med flera gånger.

Bevara för framtiden – Save for the future

Att jag älskar det skrivna ordet i alla former är det väl inte någon som kan ha missat.
Böcker är en sak som jag inte kan vara utan. Det är OK att ibland låna böcker på biblioteket för att spara pengar men allra helst skall böcker ägas – av mig.
Fulla bokhyllor är inte snälla mot böckerna så vad gör man för att bevara skatterna så oförstörda som möjligt?
Jo – man köper en rulle extra kraftig självhäftande bokplast och klär in böckerna med denna.
Bokplast finns i rullar av alla de sorter. Den som fick mitt gillande innehåller 25 meter och är 50 cm bred för att klara även de största böckerna.
Idag har jag sysslat med att plasta in böcker. En liten del av mina skatter har förhoppningsvis ett längre liv för att kunna glädja mig med sitt innehåll.
Här finns några på bild. Fler skall räddas för framtiden.

I love the written word of all shapes, no one who knows me can have missed that fact.
Books are something I can’t live without. It’s Ok to sometimes borrow books at our local library to save money but I want to own the books myself.
Overloaded book-shelfs are not the most gentle for the books so what can one do to save  these treasures in shape like new as long as possible?
One way is to buy extra strong self-adhesive book-plastic to cover the books.
Self-adhesive book-plastic of all sorts is available .The one I bought is 25 meters long (22,75 yards) and 0,5 meter width (19,6 inches) in order to be used on the biggest books too.
Today I’ve put plastic on some books. A small amount of my treasures has got a longer life to please me with their words, I hope.
You can see some of them in the photo. Some more are waiting to be saved for the future.

Nytt år, nya tag, ny ull – a new year, new efforts, new wool

English in between

Vi har redan passerat det nya årets början, rentav kommit till det nya årets första månads sista del. Och vad har hänt sedan det gamla årets slut?
En hårslitande period med inventering, och bokslut. Dessa årligen återkommande företeelser som alltid känns lika plötsligt påkomna och lika främmande.
Det har gått en vecka sedan den senaste ansträngningen som i år blev extra tidig. Och allt är skatteverkets fel som i början av förra året aviserade att nu – nu skulle minsann inte momsen deklareras i självdeklarationen utan i en särskild momsdeklaration som skulle lämnas in i februari. Under  resans gång har så vårt kära skatteverk ändrat sig och detta skall inte träda i kraft förrän under innevarande räkenskapsår, dvs 2013.
Lurad!
Men trots allt ganska nöjd att allt är avklarat redan i mitten på januari och bara att lämna in senast den andra maj.

The new year has started, we have even reached  the last part of the new year’s first month. And what has happened since the previous year? 
A hair-wearing period with inventory, and accounts. These annual events that always feels as sudden onset and equally alien. 
It has been a week since this last effort which this year was extra early. And everything is  due to the Tax Authority that early last year announced that now – now would certainly not VAT  be declared in the tax return, but in a special VAT return wich  would be submitted in February. Along the way our dear Tax Authoroty  changed their mind and this will not take place until the current financial year, ie the 2013th 
Tricked! 
But after all, I’m quite happy that everything is done already in the middle of January and only to submit later on May 2

Nu kan alltså årets arbete påbörjas i lugn och ro, utan störande moment som deklarationer och andra irritationsmoment.
I december anlände en stor försändelse från vårt västra grannland, Danmark, som kräver en del arbete. Naturligtvis är det ull. Ull av en särskild sort som jag en gång trodde att jag aldrig skulle ens tänka på att hantera ännu mindre köpa in.
Det som startade detta var min obändiga nyfikenhet efter att ha uppmärksammats på att fåret med denna ull nyligen börjat att finnas i avel så nära oss.
Vad är det för ull jag bara var tvungen att prova?
Säckarna innehöll många kilo ull av Kerry Hill fåret. Ett engelskt får med ull som används till stickgarn, vävgarn till filtar och till mattgarn.
Nu när jag börjat sortera och tvätta ullen har jag sett fällar av olika grovlek. Bland den den mjukaste är ullen från lammen. Ullen liknar inget jag spunnit tidigare. Den är kompakt, krusig, har sprong dvs är mycket elastisk och är vit.
Fåren som bär ullen ser ut så här:

 Now, this year’s  work can begin in  peace and quiet, without distractions like declarations and other annoyances. 
In december a big shipment from our western neighbor, Denmark, arrived. A huge parcel which will keep me buissy. Of course, it is wool. Wool of a particular variety that I once thought I would never even think of dealing with even less purchasing. 
What started this was my indomitable curiosity after being alerted that the sheep with this wool recently begun to be breeded so close to us. 
What kind of  wool is it I just had to try ? 
The bags contained many kilograms of wool from the Kerry Hill sheep. An English breed with wool used for knitting yarn, weaving yarn for blankets and carpet yarns. 
When I started to sort and wash the wool, I have seen wool of various courseness from the softest wool from the lambs. The wool is like nothing I spun earlier. It is compact, crisp, has Sprong, that is very elastic and white. 
The sheep carrying the wool looks like this:

och några lockar av ullen ser ut så här;
and some locks looks like this;

Under sortering kan man inte tro att ullen blir vit när den är tvättad. Sorterar gör jag i tre olika kvaliteter en lammull, en tackull mjuk och en tackull som är något ”grövre”.

When you are sorting the wool you can’t se that the wool will be white when washed. I sort the wool in three different qualities, one with lamb’s wool, one with soft ewe’s wool and one a little coarser.

Efter att ha tvättat ullen löst i backar som sänkts i vatten har jag övergått till att placera ullen i nätsäckar för grönsaker. Lätt att lyfta i och ur tvättbaljan och lätt att skölja och centrifugera.

After scoaring the wool placed in plastic crates lowered into the water I now use net-sacks (for vegetables). Easy to put into and out of the washtub and to spin.

Första omgången ull, ca en sjättedel, är sorterad och en tredjedel av denna är tvättad och ligger på tork på mitt superbra galler över vedspisen.
Ullen kommer så småningom att finnas till salu i butiken.

The first part of the wool, one-sixth, is sorted and one-third is scoured and put to dry on my super grate over the wood stove.
Soon you’ll find the wool in our webshop.

Mer som hänt är att jag kunnat komplettera mitt bibliotek med böcker som jag tidigare fått låna på biblioteket.
Det är fantastiskt att kunna ha egna böcker av denna dignitet att bläddraoch läsa i. Vad det är jag köpt? Bland andra Textil I och II i halvfranska band (så fina), Ull och Ylle i ylleband och Sheep and Man i nyutgåva.
På bilden finns de nyinköpta tillsammans med några som tidigare finns i mitt bibliotek med ”måste ha- böcker”. Böckerna är i tyngsta laget för läsning i sängen men de finns placerade på nattygsbordet tillsammans med ”The Fleece and Fiber Source Book” och andra måste-ha-nära-sängen  böcker.
Böcker är en fantastisk källa till kunskap och jag känner mig rik som kan ha ett omfattande bibliotek.

 

What’s more? I’ve supplemented my own library with some books I’ve  earlier have had to borrow at the library.

It is fantastic to have my own books, so precious, to browse and read. What I bought? For exampel Textil I and II ( at the rear right)), Ull och Ylle (Wool and Woolen at the rear left) and Ryder’s Sheep and Man (a new edition, at the front left).
The books weigh too much to read in bed but are on the nightstand together whith Deb Robson’s ”The Fleece and Fiber Source Book and some other must-have-near-my-bed books.
Books are mans most fantastic source of wisdom and I feel rich to have an extensive library.