Grindsystem

English below

Ett av höstens arbeten när man har får är att förbereda fårstallet för vintern. Vi har en gammal byggnad för fåren, en byggnad som inte är anpassad till modern hantering eller maskinell sådan. Det gäller alltså att bruka handkraft för att gödsla ut permanentbädden inför den nya ”stallperioden”. Vinterhanteringen av våra får sker på fårens villkor. Med andra ord  fåren kan tillbringa sin tid som de önskar, inom- eller utomhus. Vårt grindsystem består av grindar och utfodringsdel tillverkad av gårdens smed, också kallad husbon’n eller KM. Grindar av järn måste underhållas med ny färg åtminstone vart annat år. I år är ett sådant år. Som tur är kan vi hålla till inomhus med målning vilket gör att grindarna torkar betydligt fortare än om vi skulle gjort det i fårstallet.

Målning av grindar till utfodringsränna – Painting gates for sheep feeding
Del av lilla foderrännan – Part of the small feeding lane

Förutom målning av grindar skall väggar kalkas om för att göra det lite ljusare och mer hygieniskt för våra tackor. Det arbetet har utförts av KM som efter att väggarna torkat nu kan montera utfodringsrännorna. Snart är stallet återigen brukbart som vinterbostad, i uppfräschat skick om än inte nyskick. Mormors och morfars djurstall kan bevaras ytterligare en tid innan tidens tands påverkan kräver en annan bostad för våra får.

One thing to do in the fall is to make the sheep house ready for winter. Our sheep barn is an old building not suitable for modern machine handling. We have to use hand power to remove  manure for next winter. The management of the sheep during the winter is under the conditions of the sheep. In other words our sheep can use their time as they wish, inside or outside the sheep’s barn. Our gating  and feeding partare made by the farms blacksmith, aka master or DH. Gates of iron has to be painted every two years. This year is a painting year. Fortunately we can take the gates indoors for painting and drying, and the gates dry more quickly than if we have had to do it in the barn.

Except for painting gates the walls are going to be chalked to make the barn a little lighter and more hygienic to our ewes. That work has been done by DH who, after the walls have dried, can mount the feed slots. The sheep’s barn is soon usable as winter residence, in refreshed condition, if not in new condition. Grandmother’s and grandfather’s  house for their animals, can be saved for a time, before time has come for us to build a new home for our sheep.


	

Lamm och ull

Långfredag. En av årets helger med flera dagar ledigt.
Påsk innebär att många äter lammstek – förhoppningsvis svensk lammstek av lamm uppfödda och slaktade i Sverige.
Svenska lamm slaktade lagom till påsk är en senare tillkommen företeelse. Våra svenska lantraser har årstidsbunden brunst och lammar under våren vilket innebär att för att kunna servera lamm på påskbordet måste man importera lamm eller använda sig av fårraser som brunstar året om.
Våra får tillhör svensk lantras och tackorna  lammar på våren . Lammen växer å andra sidan långsammare än de lamm som föds upp till slakt (köttras) och blir därför slaktmogna först på vårsidan nästkommande år.
Eftersom vi inte säljer lamm till slakt utan tar vara på vårt kött för eget bruk är vi inte beroende av efterfrågan från varken slakteri eller konsument.
Vår matsedel omfattar därför mycket naturbeteskött, vårt pålägg är gjort på gården av gårdens produkter. Dessutom får vi både ull och så småningom också fällar att värma våra frusna kroppar med av våra får.

Nu i vår har vi begåvats med tio stycken nya ullproducenter. Tio stycken vita ullbollar som hoppar och skuttar till glädje för oss som får lov att titta på dem när de leker.
Två av tackorna har fått trillingar och behöver mer foder och går därför tillsammans med sina små.

Gisela med sina tre - två bagglamm och ett tacklamm.
Gisela med sina tre – två bagglamm och ett tacklamm.

 

Hella med trillingar - två tacklamm och ett bagglamm.
Hella med trillingar – två tacklamm och ett bagglamm.

Så små de är kan man se att lammen har fått olika ullanlag. Några har kort krusig ull med mjuk underull  andra har fått en kraftigare ull med mindre krus. Tyvärr är det nästan omöjligt att säga hur ullen blir efter första klippningen som sker vid ca fem månaders ålder. Precis som hos människan kan ullen ändra karaktär från lammull till ullen hos det vuxna fåret.

Vi klipper våra tackor två gånger om året, vår och höst. Den finaste ullen får vi på hösten när tackor och lamm fått beta det gröna gräset och också fått del av sly och ris som växer i skogskanten invid våra beteshagar. Efter klippning, sortering och tvättning av ull är vårt lager av ull välfyllt.
Detta till trots köper vi också in ull både från svenska småproducenter och färdigprocessad ull, kardband och tops,  från företag i Europa.
Efter att ha lagt en beställning hos ett europeiskt företag, en beställning som landade på drygt 27 kilo, väntade jag med spänning på leveransen. Paketets väg går att följa via fraktbolaget och mitt paket anlände till Sverige i början på förra veckan och for sedan med lastbil ned till Postens terminal för leverans med lantbrevbärare till oss. I måndags fick jag ett samtal från en stressad posttjänsteman som talade om att paketet hade spruckit när lantbrevbäraren skulle lasta det för leverans till mig, att paketet inte fått plats i lådan utan tio kilo fått packas över i en säck. Båda kollina skulle komma till mig nästkommande dag i stället.
Paketen levererades med en del i paketet och resten vid sidan av i säcken. Allt fanns med utom mitt kvitto.
Det var emellertid inget problem när jag kontaktade leverantören som skickade ett nytt kvitto med vändande e-post.

Det demolerade paketet - vältejpat för att hålla fram till min dörr.
Det demolerade paketet – vältejpat för att hålla fram till min dörr.

Dagen efter packades ullen in i ”butiken” och som alltid när man skall packa upp eller in i hyllorna visar de sig vara alldeles för små och för få.

En liten del av den nykomna ullen
En liten del av den nykomna ullen
Nu börjar det roliga arbetet att göra ullen presentabel.
Samma dag som ullen levererades pågick en fortsättningskurs i att ta hand om ull och att utveckla spånadskonsten. Att ha kurser innebär att man får hålla sina kunskaper levande och också ifrågasätta och vidareutveckla tekniker och undervisningssätt.
Det blev en trevlig dag som, som alltid, känns alltför kort för det man vill gå igenom och förmedla vidare till intresserade spinnerskor.
Till sist en blommig bild. En av flera som KM fick på sin födelsedag.
blombukett
Glad Påsk!
Ät mycket svenskt lamm, sill och kanske flytande tillbehör. Njut!

”Ull i kubik¨

Only Swedish about a wool exhibition 

Söndagen den 14 oktober 2012 samlades en grupp ullintresserade människor runt temat Ull och Får
– på längden och tvären .

Det var andra gången utställningen genomfördes och platsen var, liksom föregående år, Getteröns Naturum i Varberg.

Hela andra våning upptogs av montrar där  femton utställare ställt upp och visade upp sina produkter  – allt från ull till garn, skinn och färdiga kläder.
I  bottenplan pågick föreläsningar av Öströ Fårfarm, Ull i väst och Kerstin Paradis Gustafsson.

Otroligt nog så deltog tre utställare som samtliga är uppfödare av Ryafår.

Från vä Gertrud, Rya Gård,  i mitten  Annette , Hamra Gård och till hö Birgith , Hyltorna Gård och Gammeldags

Tillsammans med övriga uställare fick vi träffa många trevliga människor som trots det inte alltför inbjudande vädret sökt sig till Naturum för att uppleva ull i alla dess former.

I vår monter fanns både skinn, fälltäcken, ull och inte minst våra slöjdredskap som tilldrog sig intresse.
En spinnrock fanns också med för att visa det gamla hantverket i modern tappning.
Trots den strida ström av besökare som passerade hoppas jag att vi kunde förmedla något av den känsla vi har för ullen och för de fantastiska djur som bär den åt oss.

Vi ses väl nästa år?

I fårets tecken – All about sheep

English in between

Ny helg på ingående. Nästan en vecka sedan förra helgens aktiviteter som startade på lördagen med en resa till Vilske Kleva och  en fårmönstringskurs som hölls  hos Annika och Ulf i deras stora fårhus. Gården har Ryafår och Dala Pälsfår samt korsningar med köttras.

New weekend at depth. Almost a week ago last weekend’s activities began on Saturday with a trip to Vilske Kleva and sheep muster course held at Annika and Ulf ’s farm in their large sheep-pen. The farm has Ryafår and Dala Pälsfår and crosses for meet.

Vi träffades kl 11.00 för att lära oss att mönstra Ryafår.
Efter en genomgång av Carin Tidén om vad som ingår i mönstringen, gick vi till praktisk handling.
En mönstringsfålla var iordningställd med vågstation där fåren kunde fixeras för att ge möjlighet att bedöma kroppskonstitution och ull.

We met at 11:00 am to learn to sign Ryafår.
After a review of Carin Tidén about what is included in the inspection, we went into action.
A inspection pen was prepared with weighing station where the sheep could be fixed to provide the opportunity to assess body composition and wool.

En hjälpreda fanns på plats. Gårdens Border Collie såg till att alla vägda och mönstrade får kom in i rätt fålla. När hon inte arbetade tog hon tillfället i akt och såg till att få en dubbeldos av kel och klappar av deltagarna.

A helper was in place. The farm Border Collie made ​​sure all weighted and  visited sheep entered the correct fold. When she’s not working, she took the opportunity and made ​​sure to get a double dose of cuddles and pats of the participants.

Efter instruktioner och lite inombords, varm ärtsoppa, hembakt bröd och en fantastiskt god fårkorv, var det dags för egen träning.
After instructions and some food , hot pea soup, homemade bread and a delicious sheep sausage, it was time for us to train on our own. 
Här pågår ullmönstring under överinseende av Carin.
Here underway wool muster under the supervision of Carin.