Ett steg framåt – One step forward

English in between
 
Det börjar likna något. Sedan sist har tapeterna kommit på plats, pärlsponten är målad och uppsatt, det nya golvet har lagts och skåp och köksö fått socklar och placerats där de skall stå. En ny spishäll är monterad och invigd tillsammans med den nya fläkten.
Det återstår fortfarande en del arbete innan vi kan njuta av det färdiga resultatet. Lister, dörrfoder och en del målning finns fortfarande kvar att göra men det syns ett slut på vårt arbete.
En sak har vi konstaterat – det är lättare att arbeta när det inte finns en massa inredning som måste flyttas runt för att ge rum för arbete.

The refurbishment is moving on. Since last time I wrote, the wallpaper is on the walls, the paneling is painted and put in place, the floor has been laid on location and cabinets have got fondation and  put in placeA new stove is installed and consecrated and so is the new fan
Some work is still left before we can enjoy the result. Mouldings, door frames and some painting is still there to do butwe can see an end to our work.
One thing we have noted it is easier to work when there isn’t a lot of furniture to be moved around to make room for work.

Trots arbete med köket har vi hunnit med två resor uppåt landet. 
Resa nummer ett gjordes för att hämta en bandvävstol. En Glimåkra i mycket gott skick med varp och påbörjat band. Vi passade på att hälsa på äldsta dottern i nya huset när vi var i närheten.

Despite working with the kitchen, we had time for two trips up country. 
Travel number one was made to obtain a ribbon loom. A Glimåkra in very good condition with warp and started band We took the opportunity to visit our eldest daughter in the new house when we were near.

Bandvävstol  -Band loom

Resa nummer två gick också norrut. En liten nätt tripp på sjuttio mil för att hämta min dröm, en långrock.
Också denna i mycket gott skick. Naturligtvis har jag provspunnit –  med kardad finull. När man spinner på långrock kan man verkligen tala om att spinna med långdrag.


Travel number two also went north. A nice little trip of seventy swedish miles to get my dream, a great wheel. 
Also this in very good condition. Of course, I spun a sample with carded Swedish finewool. When you spin the great wheel you can really talk about spinning long draw .

Långrock  – Great wheel
Spinna på ten  – Spinning on the Great wheel

Till sist lovade jag att visa en bild på mitt garn av Klövsjöull. Ullen hade jag sorterat i en grå och en naturfärgad del. Jag spann båda till ett medelgrovt garn på min Joy med utväxling 8,5:1. Det grå garnet blev något grövre men fullt kompatibelt med med det ljusare garnet. Tillsammans med det mörkare grå garnet spunnet av Ålandsull har jag en plan för användningen.

Finally, I promised to show a picture of my yarn made of Klövsjöull.  I had sorted the wool in a gray and a natural colored part. I spun both to a medium size yarn on my Joy with ratio 8.5:1. The gray yarn was slightly thicker but fully compatible the lighter yarn. Along with the darker gray yarn spun from Ålandsull I have a plan for how to use it.


Ull av Klövsjöfår  –  Wool from the Klövsjö sheep

Vid vårt besök hos vår dotter kom det med ett hekto merino tops hem. Eftersom jag aldrig spunnit merino tidigare spann jag ett mjukt garn av dessa. Vid en jämförelse mellan mitt garn spunnet av svensk finull kunde jag med tillfredsställelse konstatera att garnet av finull var mjukare och mer levande än garnet av merino.

Fram för användning av vår fantastiska lantrasull med dess olika kvaliteter som definitivt täcker alla behov av ull för olika ändamål.

When we visited our doughter, a 3,3 ounce package of Merino tops followed me home. I have never spun Merino before så I spun a soft yarn. When I compared the Merino yarn to yarn spun from Swedish finewool I observed with satisfaction that the yarn spun from Swedish finewool was more soft and vivid than the yarn made of Merino.

We must make use of our fantastic wool from the Swedish landrace sheep with it’s different qualities suitable for all needs of wool for different purposes.

Ett färgrikt liv – A colourful life

English in between
Under helgen upptäckte matmor att förrådet av växtfärgat ullgarn är på upphällningen. Bara några härvor kvar. Vad göra?
Jo som tur är har matmor tänkt i förväg och när sommaren var som vackrast, samlat in, torkat och paketerat många olika färgväxter. Det är gott att ha ett lager att ta av när det som finns färgat inte räcker till.
Så husbon’n fick hjälpa till att plocka fram färggrytorna, fram på gården där underlaget var någorlunda fast. Jorden rämnar inte bara i Japan utan också här hos oss där tjälen håller på att släppa taget och marken blir mjuk och kletig.
Grytorna är stora och otympliga och väger likså några kilon.

This weekend mistress discovered that the stock of plant dyed wool yarn was on decline. Just a few skeins left. What to do?
Well fortunately, mistress planned in advance and when summer was as its most beautiful, sje collected, dried and packaged many different dye plants. It’s good to have a stock to take of where that is coloured is not enough.
So hubby had to help get the paint pots up on the yard where the ground is fairly solid. Earth bursting not only in Japan, but also here with us where the frost is about to let go and the ground becomes soft and sticky.
The pots are large and bulky and weigh quite a lot.

Färggrytor på plats  – Paint pots on site


Indoor proceeded simultaneously washing of wool. When plant dyeing  yarn must be mordanted
  and to do so yarn must be washed carefully.Inomhus pågick samtidigt tvätt av ullgarn.  För att kunna växtfärga måste garnet betas och för att betningen skall täcka garnets all skrymslen måste det tvättas väldigt noga.
Så idag fylldes grytorna med vatten och eldades under för att få lagom temperatur för att kunna starta betningen.
Det tar ett bra tag innan temperaturen är så hög så att betmedel och garn kan läggas i. Ytterligare en bra stund senare har temperaturen nått 90 grader. Den temperaturen skall hållas i en timma och garnet får sedan kallna i grytorna till dagen efter (i morgon) när färgningen skall äga rum.

So taday the pots were filled with water and heated in order to get the right temperature to start mordanting.
It takes a while to get the temperature right for the yarn and the mordants to be added.  Another good moment later, the temperature reached 90 degrees C. The temperature must be kept for an our and the yarn is then left  in the pots to cool down for the next day (tomorrow) when the colouring is to take place.

Betning av garn   -Mordanting the yarn

Färgväxterna måste också förberedas. I en stor gryta, ca 15 liter, läggs färgväxterna och vatten tillsätts. Växterna skall koka olika lång tid beroende på art och färg. När växterna är urlakade silas alltsammans för att få ur så mycket färg som möjligt. Det färdiga avkoket späds sedan med rätt mängd vatten till det färgbad som garnet skall färgas i.
Och färgar gör matmor i morgon.

The colour plants must also be prepared- In a large pot, about 4 gallons, the colour plants and the water is added. The plants have to cook different length of time depending on the species and the colour wanted. When plants are leached, its time to strain to get out as much paint as possible. When drained, water is added to the right amount of liquid for the dyebath.
And tomorrow mistress gonna dye yarn.

Mer Shetland, tvinnat och spunnit – More Shetland, plied and spun

English in between
Mitt kilo av den vita Shetlandsullen är tvinnad och en del också härvad.
The white Shetland tops are spun and plied and some also skeined.

Shetlandsull spunnen som kamgarn    – Shetland Wool tops spun worsted

Som härvträ använder jag mina PVC-härvträn som tål vatten och vattenånga utan att förstöras.


As a niddy-noddy I use my PVC-niddynoddies which can stand water and steam without get broken. 

 

Härvträn i PVC  – PVC Niddy-Noddies

Ytterligare ett halvkilo Shetlandsull har blivit till garn.Spinnrocken jag använt är Joy, utväxling 8,5:1. Denna gång är den kammade ullen spunnen som ett kardgarn som på grund av utgångsläget kan kallas för ett semikardgarn alternativt ett semikamgarn beroende på den enskilda författarens uppfattning.
Mer om detta i nästa inlägg.
Another pound of Shetland wool has been spun into yarn. The spinning wheel was Joy, ratio 8,5:1. (Note! my Joy is made by hubby and has other size of flyer whorls than the original Ashford Joy) This time I spun it woolen. You can call it semiwoolen or semiworsted  everyting depends on the opinion of different authors . More about that next time.

Garnet är relativt slätt och mjukt. Grovlek 3,5/2 (1750m/kg)
The yarn is rather even and soft. Yarn size Nm 3,5/2.  (875 ypp)

Shetlandsull spunnen som kardgarn   – Shetland wool spun woolen.