Skördetid – Time to harvest

Efter sommarens och höstens inledning med regn, massor av regn, har grönsakslanden fullkomligt exploderat av grödor. Året har inneburit mängder av kål i alla former, broccoli, grönkål, broccolo, en toppig grön kål som ett mellanting mellan broccoli och blomkål,och vanlig blomkål. Att ta tillvara för framtiden är ett av vår främsta anledning till att odla så här har förvällts och paketerats för frysen. Förutom att fylla frysar har en del använts för tillagning. Ett nytt, för mig, recept på falafel gjord på broccolo föll oss båda i smaken liksom de rödbetsbiffar som tillagats till hälften och frusits in styckvis för användning under vintern.

After the summer and autumn with rain, lots of rain, the vegetable fields have absolutely exploded with crops. This year has meant lots of cabbage in all forms, broccoli, kale, broccoli-kale, a top green cabbage that is something in between broccoli and cauliflower, and regular cauliflower. Taking care of crops for future is one of our main reasons for farming. So we have pre-mixed and packaged for the freezer. In addition to filling our freezers, some have been used for cooking. We made fride falafel using a new, to me, recipe for falafel made with broccoli. We both liked it, as well as the beetroot steaks, which were readymade (without cooking) and frozen in pieces for use during the winter.

Blomkål – Cauliflower
Falafel
Rödbetsbiffar – Beetroot-steaks

Vi har också utnyttjat det naturen gett oss utan vår hjälp. Vi har plockat svamp! En promenad i skogen utan intention att göra annat än promenera, ledde till en glänta med en samling kantareller, stora kantareller, som vi bara inte kunde gå förbi. Som tur var hade KM i sin ficka en plastbärkasse. Denna kasse blev full (nästan) med kantareller, taggsvamp, några soppar och en blomkålssvamp. Svampen rensades och torkades sedan i vår Evermat, en effektiv tork som rymmer relativt mycket. Så gick det med den föresatsen att spara el – men det var effektivt och gick snabbt. Nu har vi en hylla i ett av våra skog full med burkar med torkad svamp.

We have also taken advantage of what nature has given us without our help. We have picked mushrooms! A walk in the forest with no intention of doing anything but walking, led to a clearing with a collection of chanterelles, large chanterelles, which we just couldn’t pass. Luckily, DH had a plastic carrier bag in his pocket. This bag became full (almost) with chanterelles, porcini mushrooms, some King Bolete and a cauliflower mushroom. The mushrooms were cleaned and then dried in our Evermat, an efficient dryer that holds a relatively large amount. So that was the result of our intention to save electricity – but it was efficient and went quickly. Now we have a shelf in one of our cupboards full of jars of dried mushrooms.

Kantareller – Chanterelles
Blomkålssvamp – Cauliflower mushrooms