Skördetid – Time to harvest

Efter sommarens och höstens inledning med regn, massor av regn, har grönsakslanden fullkomligt exploderat av grödor. Året har inneburit mängder av kål i alla former, broccoli, grönkål, broccolo, en toppig grön kål som ett mellanting mellan broccoli och blomkål,och vanlig blomkål. Att ta tillvara för framtiden är ett av vår främsta anledning till att odla så här har förvällts och paketerats för frysen. Förutom att fylla frysar har en del använts för tillagning. Ett nytt, för mig, recept på falafel gjord på broccolo föll oss båda i smaken liksom de rödbetsbiffar som tillagats till hälften och frusits in styckvis för användning under vintern.

After the summer and autumn with rain, lots of rain, the vegetable fields have absolutely exploded with crops. This year has meant lots of cabbage in all forms, broccoli, kale, broccoli-kale, a top green cabbage that is something in between broccoli and cauliflower, and regular cauliflower. Taking care of crops for future is one of our main reasons for farming. So we have pre-mixed and packaged for the freezer. In addition to filling our freezers, some have been used for cooking. We made fride falafel using a new, to me, recipe for falafel made with broccoli. We both liked it, as well as the beetroot steaks, which were readymade (without cooking) and frozen in pieces for use during the winter.

Blomkål – Cauliflower
Falafel
Rödbetsbiffar – Beetroot-steaks

Vi har också utnyttjat det naturen gett oss utan vår hjälp. Vi har plockat svamp! En promenad i skogen utan intention att göra annat än promenera, ledde till en glänta med en samling kantareller, stora kantareller, som vi bara inte kunde gå förbi. Som tur var hade KM i sin ficka en plastbärkasse. Denna kasse blev full (nästan) med kantareller, taggsvamp, några soppar och en blomkålssvamp. Svampen rensades och torkades sedan i vår Evermat, en effektiv tork som rymmer relativt mycket. Så gick det med den föresatsen att spara el – men det var effektivt och gick snabbt. Nu har vi en hylla i ett av våra skog full med burkar med torkad svamp.

We have also taken advantage of what nature has given us without our help. We have picked mushrooms! A walk in the forest with no intention of doing anything but walking, led to a clearing with a collection of chanterelles, large chanterelles, which we just couldn’t pass. Luckily, DH had a plastic carrier bag in his pocket. This bag became full (almost) with chanterelles, porcini mushrooms, some King Bolete and a cauliflower mushroom. The mushrooms were cleaned and then dried in our Evermat, an efficient dryer that holds a relatively large amount. So that was the result of our intention to save electricity – but it was efficient and went quickly. Now we have a shelf in one of our cupboards full of jars of dried mushrooms.

Kantareller – Chanterelles
Blomkålssvamp – Cauliflower mushrooms

Höst, att samla i ladorna – Autumn/Fall, time to save for winter

English below

Hösten är för många en tid med tecken på förfall. Växter vissnar ner, bladen börjar falla av träden, dagarna blir svalare och kvällarna mörkare igen.

Om man bortser från dessa tecken på att vintern närmar sig är det också överflödets tid, en tid där odlingarna visar om valet av frö var gott och om man förmått att förvalta fröets växtkraft. Odlingslådorna börjar nu gapa tomma, redo för vintervila. Ännu finns det mangold kvar att skörda liksom majrovor och dill. Störbönorna behöver bli något större, sedan kan de läggas i burkar och konserveras på gammalt vis.

Växthuset innehåller fortfarande både tomater, paprika, chili och basilika. Tomaterna vi odlat i år har mestadels varit stora, gula bifftomater som blir bra mixade till tomatkross som kan förgylla vinterns grytor. Paprikorna behöver någon vecka till på sig för att få färg för att sedan hamna hela i lag eller i chutney. Basilika har torkats för att kunna användas till kryddning och det som återstår får bli en rejäl omgång pesto.

En liten del av gårdagens skörd.-A small part of yesterdays harvest

Autumn is for many a time with signs of decay. Plants wither, the leaves begin to fall from the trees, the days become cooler and the evenings darken again.

If you ignore these signs that winter is approaching, it is also the time of abundance, a time when the crops show whether the choice of seed was good and whether one has managed to manage the seed’s vigor. The cultivation boxes now start to empty, ready for winter rest. Still, there is spinach left to harvest as well as turnips and dill. The climber beans need to be slightly bigger, then they can be put in jars and preserved in the old way.

The greenhouse still contains both tomatoes, peppers, chili and basil. The tomatoes we have grown this year have mostly been large, yellow steak tomatoes that will be made into tomato crush that can gild the winter stews. The peppers need a few more weeks to get color and will then end up pickled or as chutney. Basil has been dried to be used for seasoning and what remains can be a large bowl of pesto.
 

Skördetid -Harvest time

English in between

Visst är det härligt när sommarens arbete kan skördas och lagras för vintern.Härom dagen blev de (nästan) sista tomaterna förvandlade till den kryddstarka sås som vi brukar göra varje år och som vi använder till pizza, köttfärssås mm. Den här gången, liksom tidigare, blev det gjort dubbel sats. Avsmakning innan såsen hälldes på burkar utlöste ett belåtet smil och ett uppskattande ljud både från tillverkaren och husbon´n.
När köket ändå var tillrört blev det ett par jätteburkar med paprikamix. Visst är det härligt med färgglada matvaror.

Isn’t it wonderful when summer’s work can be harvested and stored for winter. The other day, the  (almost) last tomatoes turned to the spicy sauce as we usually do every year and  use for pizza, meat sauce and more. This time, as before, it was made ​​a double batch. When we tasted the sauce before it was poured in jars, sparked a satisfied smile and an appreciative sounds from both the chef and hubby. 
When the kitchen was still messy, we made a couple big cans of pepper mix. It’s great with colorful foods isn’t  it?.

Paprika mix   – Pepper mix

Huset är nu också fyllt med härliga pälsskinn som vi hämtat hem från berederiet i Tranås.
Oklippta mattskinn av Rya, långhåriga, glansiga och mjuka skinn, tvättbara för att öka användbarheten finns nu tillgängliga i butiken.
De klippta skinnen kommer att förvandlas till fälltäcken när det blir tid att sitta i vävstolen igen. Varpen finns tillgänglig och det handspunna garnet skall färgas med insamlade växter eller syrafärger.

The house is now also filled with beautiful furs, which we fetched from the tannery in Tranås. 
Uncut furs of Rya sheep, long-haired, glossy and soft skins, washable to increase the usability, are now available in the shop. 
The cut furs  will be baby pram-covers or bench cushions, when it’s time to start the loom again. The warp is available and the hand-spun yarn shall be plant dyed  or dyed with acid colors.

Ett av skinnen   – One of the furs