Uppföljning – Follow up

Regn, regn, regn… Det är så augusti kan beskrivas. Marken är våt, kålen stortrivs i landen och arbete görs bäst inomhus.

Plädväven är pådragen, förvävningen är gjord och första fransen drejad. Och där är det paus för att mönsterritningen skall kunna färdigställas, dvs när inspirationen landat i en fungerande design.

Rain, rain, rainThat’s the best way to describe August. The soil is wet, the cabbage grow monstruous and work is best done indoors.

My weave for plaids is beamed, the first inches are woven and the first fringe is twisted. And here it’s stop to let the pattern be finished, in other words,when the inspiration flows enough to get a suitable design.

Under tiden har en ny handduksväv varpats och dragits på. En restgarnsväv i cottolin (som inte är mitt förstahandsval när det gäller vävgarn) i sållväv på tre partier med ren tuskaft emellan. Vävnota konstruerad för 8 skaft och trampor. Vävstolen är försedd med kontramarsch vilket gör nedknytningen till lattor och trampor omfattande men ger ett bra skäl.

Meanwhiles a new warp for towels is made and beamed. A warp made with leftover cotton and linen yarn (not my first choise of weaving yarn) M’s and O’s pattern in three units with plain weave between. The work sheet is made for 8-shaft and treadles. The loom I use is a countermarch loom wich makes the tie-ups extensive but gives a good shed.

Nedknytning – Treadle tie-up

Medan vävningen mellan den roliga början och slutet fortgår, pågår planeringen av nästa projekt. Än så länge bara i huvudet men så småningom så…

While weaving between the pleasant beginning and the end goes on, the planning for next project proceed. For now only in my head but eventually…