Arbete inomhus – Indoor work

Efter avslutat utomhusarbete med efterföljande skörd är det skönt att få ta plats inomhus och ta tag i det arbete som fått stå tillbaka under växtsäsongen. En varp som suttit ett bra tag i ”Salongsvävstolen”, alltså den av mina vävstolar som just nu har sin plats i vårt vardagsrum, har just färdigställts och klippts ned. Väven med en varp för finnväv, har fått tre olika motiv tänkta att var och en för sig bli monterade till små väskor för nödvändiga saker en kvinna bär med sig. Färdigställandet var nödvändigt för att min varp för fler bärdon skulle kunna sättas upp. Min ryggsäck som varit min ständiga väska för plånbok och mobiltelefon mm, gav upp och att hitta en ny som motsvarade mina önskemål har inte gått att hitta i butik. Alltså – åstadkom en varp för egen tillverkning. Varpen har legat färdig i väntan på en tom vävstol men nu så..

After finnishing the outdoor work and handling of the harvest it is nice to be indoors and take care of the work we haven’t done under the summer season. A warp done a long time ago that have been left for a while in my ”Parlor loom” that is the loom right now at place in our livingroom, is now finnished and cut down. The loom with a warp for Finnväv, has got three different motivs and intended to become small totes to hold most necessecery things a woman must bring along. I had to finish the warp to be abel to have a new warp for bags in that loom. My backpack, my permanent bag for wallet and mobile phone and more, gave up and I haven’t been able to find another in my taste. So ”make a warp to weave one yourself”. The warp has been ready waiting for an empty loom, and now was the time to start the work.

Mina småvävar i Finnväv – My small woven pictures in Finnväv

Mönstret för nästa väskvävning är ett fiskbensmönster. Tre färgställningar har vävts. Sluttampen är inledd. Det enda som återstår är provvävning som kan bli till små fodral för andra ting och sedan nedklippning.

The pattern for next bag-weaving is a herringbone pattern. I intended to weave three peaces in different colours and I’ve reached the end. The next thing that remains is weaving samples that can be made into small wallets, cases for different small things and more.

Fiskbensväv - Herringbone pattern
Tyg till väskor i fiskbensmönster – Herringbone pattern for bags

Uppföljning – Follow up

Regn, regn, regn… Det är så augusti kan beskrivas. Marken är våt, kålen stortrivs i landen och arbete görs bäst inomhus.

Plädväven är pådragen, förvävningen är gjord och första fransen drejad. Och där är det paus för att mönsterritningen skall kunna färdigställas, dvs när inspirationen landat i en fungerande design.

Rain, rain, rainThat’s the best way to describe August. The soil is wet, the cabbage grow monstruous and work is best done indoors.

My weave for plaids is beamed, the first inches are woven and the first fringe is twisted. And here it’s stop to let the pattern be finished, in other words,when the inspiration flows enough to get a suitable design.

Under tiden har en ny handduksväv varpats och dragits på. En restgarnsväv i cottolin (som inte är mitt förstahandsval när det gäller vävgarn) i sållväv på tre partier med ren tuskaft emellan. Vävnota konstruerad för 8 skaft och trampor. Vävstolen är försedd med kontramarsch vilket gör nedknytningen till lattor och trampor omfattande men ger ett bra skäl.

Meanwhiles a new warp for towels is made and beamed. A warp made with leftover cotton and linen yarn (not my first choise of weaving yarn) M’s and O’s pattern in three units with plain weave between. The work sheet is made for 8-shaft and treadles. The loom I use is a countermarch loom wich makes the tie-ups extensive but gives a good shed.

Nedknytning – Treadle tie-up

Medan vävningen mellan den roliga början och slutet fortgår, pågår planeringen av nästa projekt. Än så länge bara i huvudet men så småningom så…

While weaving between the pleasant beginning and the end goes on, the planning for next project proceed. For now only in my head but eventually…

Förberedelser – Preparations

För att komma igång med sitt tänkta, delvis välplanerade, projekt krävs en del förberedelser. Garnet som skall användas kom ursprungligen på koner och har därifrån spolats upp till härvor. Dessa härvor skall nu, efter tvätt och tork, göras till lämplig form för att kunna varpas. Planerad varp är drygt 18 meter och varje härva innehåller ca ett hekto garn, så med given garnåtgång går det åt många härvor transformerade till nystan. Till detta används nystmaskin.

To start the well thaugt, partly in detail planned project a lot of preparations are needed. The yarn to be used was originally on cone and made to skeins. These will now, after been washed, be made into balls for warping. The planned warp will be almost 20 yards and each skein is about 3,6 ounces, so I will use many skeins to make my warp. For making balls I use a ball winder.

Nystmaskin -  Ballwinder
Nystmaskin – Ball winder

Varpningen med en hektos nystan innebär många skarvar. Som tur är när det gäller ullgarn går skarvarna att göra i stort sett osynliga genom att tova ihop garnändarn.

To make a warp with small yarn balls will make many joints. Luckily it’s possible to make the wool joints almost invisible.

Varpa - Warping mill
Pågående varpning – Warping mill

Varpen skall dras på vävstol och för att fördela varpen är det praktiskt att använda en redkam. Det innebär att man kan utesluta arbetet med förskedning.

The warp will be beamed and for spreding the warp it’s practical to use a raddle wich means that you can refrain pre sleying.

Redkam  -Raddle
Redkam – Raddle

Om man skall använda vävstolens harnesk för fri mönstring, är det praktiskt att komma ihåg att ändra harneskvarpen innan man skall dra på huvudvarpen. Det fungerar naturligtvis ändå men inte utan vissa besvär. Nu är den i alla fall pådragen och skall förses med ytterligare en vävsked som skall placeras över mönsterskaften.

If you have to use the loom’s singel end unit for free patterning, it is practical to rember changing the warp before the head warp is beamed. You can of course do it anyway but with more problem. The pattern warp is now beamed and will be sleyed in a second reed to be placed over the pattern shafts.

Harneskvarp - Singel end unit
Harneskvarpen under arbete -assembly of singel end unit warp in progress

Processen går vidare. Vi ses!

I’ll keep on. See you!

Sätta pris

Skriver ner mina funderingar om prissättning med viss risk att sticka huvudet i rävsaxen och göra några förgrymmade.

Som väverska och också utövare av annat hantverk kan det vara svårt att sätta pris på sina produkter. Det är alltid en avvägning mellan att få en vara att vara attraktiv i en kontext där det finns många som är/ anser sig kapabla att själva åstadkomma samma/liknande produkt, – (om det finns en tillgänglig beskrivning som helst omfattar en materialnota, beskrivning av vilka redskap som använts och dessutom en färdig design att använda), och att ge arbetet, som läggs ned innan varan är färdig för försäljning, sitt rätta värde.

Ett sätt att försöka ge en rättvis bild av det som alltid blir en subjektiv uppfattning är att göra en noggrann beskrivning av alla delmoment som ingår innan varan är färdig.

Min beskrivning är vad jag har kommit fram till. En som ägnat tid åt att beskriva detta tidigare är Åsa Martinsson, handväverska som arbetar på Gotland och som har mångårig erfarenhet av beställningsarbeten framför allt kyrkotextil.

Så här har mitt senaste projekt sett ut.

Det startar alltid med en idé i mitt huvud. När idén har kommit så långt att det går att få ned den på papper har det gått allt från några timmar till flera veckor ibland också månader innan den är gripbar. När den här idén tog form som skiss på ett papper behövde den utvecklas till en någorlunda hanterbar bild. Rutpapper är bra att använda. Det är oftast på ett vanligt A4-block som idén först skrivs ned.

Vävnotan är en del som tar sin tid. Vilket garn, vilka färg eller färger som skall användas, vilken vävsked och vad som skall tillverkas är bastankar som måste bli konkreta riktlinjer innan det verkliga arbetet kan starta.

Tidsåtgången kan vara som nedanstående.

Aktiviteth
Idé utveckling7
Varpning (flera färger med upprepade färgbyten)6
Förskedning3
Pådragning12
Solvning i mönstersolv (över tusen trådar)28
Solvning i bottensolv10
Skedning 3
Framknytning1
Uppknytning av mönsterskaft5,5
Sammanlagd tid innan provvävning75,5
Förberedelser innan vävning i damastvästol

Ovanstående lista är tiden innan vävningen kunde påbörjas. Följande är vävning av två stycken separata delar med olika mönster men samma mönstersolvning. Dragnoterna är olika och tiden för utveckling av dragnota nr 2 tillkommer .

Vävning prov3
Vävning variant 1 30
montering variant 14
dragnota variant 2 inkl prov5
Vävning variant 224
montering variant 24
Tvätt, strykning, fotografering4
Sammanlagd tid vävning och montering74
Tidsåtgång för vävning och montering

Till detta kommer kostnad för material i detta fall GOTS-certifierad bomull och bambuviskos. Kostnad 2200 SEK (kostnaden varierar något beroende på var man köper sitt vävmaterial). Slutsats; material + ca 150 timmar arbetstid är det pris som i slutändan skall delas på ovanstående produkter ( två stycken knytsjalar ca 5,5 m vardera efter tvätt och montering).

Vad värderar du din tid till? Alternativt vad är din timlön om du arbetar som avlönad person?

Räkna gärna ut kostnaden med din faktiska eller önskade lön. Summan du får fram är det som skall delas på två objekt i detta fall.