Ullprover – Wool samples

English in between
 
Jag har tagit en paus från läsningen av Deb Robsons bok och Peter Teal’s bok ”Hand Woolcombing and Spinning”.
Hittade en reviderad upplaga i Indiana. Supersnabb service. Beställde i söndags och fick boken i fredags.

I took a break from reading the book by Deb Robson and Peter Teal’s book Hand Woolcombing and spinning. 
Found a revised edition in Indiana. Super fast service. Ordered on Sunday and got the book last Friday.

För övrigt är det ull som gäller – igen.
Tvätt av en Suffolkfäll. Startade med blötläggning av halva fällen. Den fick ligga ett dygn i kallt vatten, tog sedan upp den, kramade ur vattnet och placerade den i ett varmt vattenbad, ca 40 C, med utvispade tvålflingor av egen handgjord tvål + en skvätt ammoniak. Ullen fick ligga i vattnet ca en halvtimma och sköljdes sedan i tre vatten, centrifugerades och placerades i en brödback för torkning. Ullen separerades och fick sedan stå på tork tills nästa dag.
När första halvan av fällen lyftes ur baljan med enbart vatten, lades den andra delen av fällen ned i samma vatten för uppblötning.

Moreover, it is wool that is highly actual- again.

I’m washing a Suffolk fleece. Started by soaking half the fleece and left it for a  day in cold water. The next day I took it up, squeezed out of the water and placed it in a warm water bath at about 40 degrees C, with whipped soap flakes of our own handmade soap + a dash of ammonia. The wool had to be in the water about  half an hour and  then rinsed in three waters, dry spinned and placed in a bread back for drying. The wool was separated and was left to dry until the next day.

When the first half of the fleece was lifted out of the tub ,with  water only, the second part was put  into the same bath.

Suffolkull innan tvätt – Suffolk wool before scoring

Den tvättade ullen var relativt lång (6-8 cm) i vått tillstånd för att dra ihop sig som ett resårband när den var torr.

 The washed wool was relatively long (6-8 cm) in wet state, but dwindled like an elastic band when dried.

Våt ull  – Wet wool

Minikammarna laddades med den torra ullen som kammades tre gånger fram och tillbaka och drogs ut till en tops. En ”resårtops”. Den kammade topsen kunde utan minsta besvär dras ut till dubbla längden för att sedan återta sin voly och kortare längd när ändarna släpptes fria.
På bilden nedan syns den tvättade ullen,  den utdragna ullsträngen och det som blev kvar i kammen. Till en del av ullen använde jag en diz att dra ullen genom, den andra delen drogs utan diz.

The mini combs were loaded with the dried wool combed three times back and forth and drafted into a top. An elastic top. ” The combed top could, without the slightest inconvenience be pulled out to twice the length and then resume its volume and shorter length when the ends were released.

The picture below shows the washed wool, the top and what was left in the comb. One part of the wool was pulled through a diz , the second part, was made without diz.

Råull, minikam och kammad tops  Raw  wool, mini comb and  top

 Inget ullprov är komplett utan att spinna prover. Tre prover blev det av den färdigkammade ullen.

 • Prov ett spanns på min traditionella spinnrock (saxony) Utväxling 12,5:1 med scotch tension. 
 • Kort drag framåt, ca 3 cm (med kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på  samma rock med samma utväxling 12,5:1 med Andean plying

 • Prov två spanns på samma rock med samma utväxling
 • Kort drag bakåt, ca sex cm drag (kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på Joy utväxling 11:1 med Andean Plying

 • Prov tre  spanns också den på samma rock och samma utväxling
 • Långt drag (kardgarn)
 • Tvinnades på Joy Utväxling 11:1 också här hade garnet virats upp på min hand (Andean plying)
Spinnprov 1,2,3 från vänster till höger – Spinning samples 1,2,3  from left to right

 No test would be complete without spinning samples. I spun three samples from the combed top.

 •       The first sample was spun on my traditional spinning wheel (saxony) Ratio 12.5:1 using  scotch     tension.
 •      Short forward draft, about 3 cm, (worsted)
 •      I plied it on the same spinning wheel, with the same ratio 12.5:1 Andean plying

 

 •      Sample two was spun on  the same spinning wheel with the same ratio

 •      Short  backward draft, about six cm (worsted)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 Andean plying

 

 •      Sample three was spun on the  same spinning wheel using  the same ratio
 •      Long draw (carded)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 with the yarn wound up on my hand (Andean plying)