Ullprover – Wool samples

English in between
 
Jag har tagit en paus från läsningen av Deb Robsons bok och Peter Teal’s bok ”Hand Woolcombing and Spinning”.
Hittade en reviderad upplaga i Indiana. Supersnabb service. Beställde i söndags och fick boken i fredags.

I took a break from reading the book by Deb Robson and Peter Teal’s book Hand Woolcombing and spinning. 
Found a revised edition in Indiana. Super fast service. Ordered on Sunday and got the book last Friday.

För övrigt är det ull som gäller – igen.
Tvätt av en Suffolkfäll. Startade med blötläggning av halva fällen. Den fick ligga ett dygn i kallt vatten, tog sedan upp den, kramade ur vattnet och placerade den i ett varmt vattenbad, ca 40 C, med utvispade tvålflingor av egen handgjord tvål + en skvätt ammoniak. Ullen fick ligga i vattnet ca en halvtimma och sköljdes sedan i tre vatten, centrifugerades och placerades i en brödback för torkning. Ullen separerades och fick sedan stå på tork tills nästa dag.
När första halvan av fällen lyftes ur baljan med enbart vatten, lades den andra delen av fällen ned i samma vatten för uppblötning.

Moreover, it is wool that is highly actual- again.

I’m washing a Suffolk fleece. Started by soaking half the fleece and left it for a  day in cold water. The next day I took it up, squeezed out of the water and placed it in a warm water bath at about 40 degrees C, with whipped soap flakes of our own handmade soap + a dash of ammonia. The wool had to be in the water about  half an hour and  then rinsed in three waters, dry spinned and placed in a bread back for drying. The wool was separated and was left to dry until the next day.

When the first half of the fleece was lifted out of the tub ,with  water only, the second part was put  into the same bath.

Suffolkull innan tvätt – Suffolk wool before scoring

Den tvättade ullen var relativt lång (6-8 cm) i vått tillstånd för att dra ihop sig som ett resårband när den var torr.

 The washed wool was relatively long (6-8 cm) in wet state, but dwindled like an elastic band when dried.

Våt ull  – Wet wool

Minikammarna laddades med den torra ullen som kammades tre gånger fram och tillbaka och drogs ut till en tops. En ”resårtops”. Den kammade topsen kunde utan minsta besvär dras ut till dubbla längden för att sedan återta sin voly och kortare längd när ändarna släpptes fria.
På bilden nedan syns den tvättade ullen,  den utdragna ullsträngen och det som blev kvar i kammen. Till en del av ullen använde jag en diz att dra ullen genom, den andra delen drogs utan diz.

The mini combs were loaded with the dried wool combed three times back and forth and drafted into a top. An elastic top. ” The combed top could, without the slightest inconvenience be pulled out to twice the length and then resume its volume and shorter length when the ends were released.

The picture below shows the washed wool, the top and what was left in the comb. One part of the wool was pulled through a diz , the second part, was made without diz.

Råull, minikam och kammad tops  Raw  wool, mini comb and  top

 Inget ullprov är komplett utan att spinna prover. Tre prover blev det av den färdigkammade ullen.

 • Prov ett spanns på min traditionella spinnrock (saxony) Utväxling 12,5:1 med scotch tension. 
 • Kort drag framåt, ca 3 cm (med kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på  samma rock med samma utväxling 12,5:1 med Andean plying

 • Prov två spanns på samma rock med samma utväxling
 • Kort drag bakåt, ca sex cm drag (kamgarnsteknik)
 • Tvinnades på Joy utväxling 11:1 med Andean Plying

 • Prov tre  spanns också den på samma rock och samma utväxling
 • Långt drag (kardgarn)
 • Tvinnades på Joy Utväxling 11:1 också här hade garnet virats upp på min hand (Andean plying)
Spinnprov 1,2,3 från vänster till höger – Spinning samples 1,2,3  from left to right

 No test would be complete without spinning samples. I spun three samples from the combed top.

 •       The first sample was spun on my traditional spinning wheel (saxony) Ratio 12.5:1 using  scotch     tension.
 •      Short forward draft, about 3 cm, (worsted)
 •      I plied it on the same spinning wheel, with the same ratio 12.5:1 Andean plying

 

 •      Sample two was spun on  the same spinning wheel with the same ratio

 •      Short  backward draft, about six cm (worsted)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 Andean plying

 

 •      Sample three was spun on the  same spinning wheel using  the same ratio
 •      Long draw (carded)
 •      Plied on Joy ratio 11:1 with the yarn wound up on my hand (Andean plying)


Halsull – Neck wool

English in beetwen

Det börjar bli dags att klippa våra nylammade tackor.
Daniella, en av våra ryatackor, kom fram till mig och tillät mig att dra bort en del av halsullen som börjar släppa. Ullen är kort, krusig och mycket finfibrig.

It’s time to shear our newly lambed ewes. Daniella, one of our Rya ewes, came to me and let me have some of her neck wool wich has started to molt (shed her wool)

Halsull från vuxen ryatacka   – Neck wool from an audult Rya ewe

Fiberlängden varierar mellan tre och en halv till fem centimeter och skall som sådan inte gå att kamma.
Alltså plockade jag fram mina nya kamprototyper (nytillverkade minikammar), kammade ullen och drog ut till ett fiberband.

The fiber length vary between 3,5 and five centimeters and should not be able to comb. So I took my new comb prototypes (newly made mini-combs), combed the wool and made it into tops and rolled it to bird-nests.

Fiberband kammat med minikammar  – Birds-nests made from combed wool

Det var ingen stor mängd ull. Sammantagen mängd var ca 15 gram varav 13 kunde användas till garn.
Den kammade ullen spanns med kort drag till ett tunt kamgarn som sedan tvinnades till ett tvåtrådigt garn.
Jag spann i z på min Joy med utväxling 11:1 och tvinnade i s med samma utväxling.

It wasn’t much wool. Totally it was 15 grams and I used 13 grams(ap ½ oz) to spin  the yarn. I spun the combed wool with a short draw, to a worsted yarn and plied it to a two-ply. Spun z and plied s on my Joy. ratio 11:1.

Härva på minihärvträ  – Skein made with a sampler niddy-noddy

Garnet härvlades upp på mitt minihärvträ som ger härvor med en omkrets på 80 cm.
Eftersom jag, tvärs emot mina principer, inte tvättade ullen innan jag spann fick det bli tvätt av färdigt garn.

I skeined  the yarn on my sampler niddy-noddy with a circumference ot 80 cm (0,88 yard).
Since I, counter to my principles, did not wash the wool before I spun, it had to be washing the finished yarn.

Färdigt garn  – The finished yarn
Våra minikammar kommer snart att finnas i butiken.
Our mini-combs will soon be available in the webshop.