Och så börjar vi om – And then we start again

Våren har kommit långt här på Sveriges solsida (västkusten). Typiskt vårväder med sol, regn, frostiga nätter och blåsigt av och till. Man kan tro att det är april. Våren kommer med glädje över att upptäcka de gula blommorna av Tussilago lysande i dikeskanten och med en viss frustration över att pollensäsongen, som startade redan i början på februari, nu gått in i nästa skede med både björk och vide. Tillhör man dem som reagerar på pollen är det bara att finna sig i att en hel del av tiden få vistas inomhus. Det finns visserligen receptfria mediciner att ta till men i mitt fall är det inte snuva och rinnande ögon som är det största besväret utan andningspåverkan.

En uppgift så här dags är att dra upp plantor för odling utomhus och i växthus. Några såbrätten med växter står intill köksfönstret, ett fönster i västerläge. Idag har också förgroddningen av potatis påbörjats. Ett praktiskt sätt är att lägga potatisen i äggflak och placera dessa ljust i fönster. Jag är så lyckligt lottad att min ateljé är försedd med många fönster med nischer passande för de smala äggflaken. Där är nu årets potatis lagd för groddning. Små groddar finns redan och fler hinner det bli innan planerad utsättning om cirka tre veckor.

Potatis för groddning Pre-sprout potatoes
Placering i fönster – Placed in the window

The spring has arrived here to the sunny side of Sweden (the westcoast). We have typical spring weather sun, rain, frosty nights and windy from time to time. You would think it’s april. Spring comes with joy over the yellow flowers of coltsfoot shining in the ditches and with a certain frustration for the pollen season, that started in early february and now reachin the next phace with pollen of birch and willow. If you belong to the group of people reacting on pollen you have to accept that you most of the time spend your time indoors. There are medicins to use but in my case it’s not runny nose and eyes that are the worst, it’s breathing problems.

A task these days is to pull up seedlings for cultivation outdoors and in greenhouses. Some seed trays with plants are next to the kitchen window, a west-facing window. The pre-sprouting of potatoes has also started today. A practical way is to put the potatoes in egg containers and place them in a bright window. I am so lucky that my studio is equipped with many windows with niches suitable for the narrow egg containers. This year’s potatoes are now laid out for germination. Small sprouts are already there and there will be more before the planned release in about three weeks.