Färdigskördat – Ready harvested

Oktober och det blir kallare och mörkare. Växthuset är nu befriat från de sista paprikorna som till stor del fortfarande är gröna. De plockas in för att eftermogna intill fönstret. Den förväntade stora skörden av tomater uteblev i år. Orsaken vet vi inte men tomaterna växte på höjden men blomningen var minimal. Ja så kan det vara en del år.

Det vi kunnat skörda i stor mängd är kål, morötter, rödbetor, jordärtskockor och bönor. En hel del har konserverats, bland annat morötter och bönor, annat har torkats som purjolök och chili. Tanken är att den torkade chilin skall omvandlas till chilipulver och förvaras i burk för framtida bruk.

En hel del rotfrukter har flyttats till källaren i gamla huset där de kan förvaras i sand för att kunna avnjutas under vintern. I källaren förvaras också potatis som odlats i ett av våra land.

Nu är landen tömda och väntar på ny gödsel och ythantering för att stå färdiga att ta emot nästa års fröer.

October and the days are getting colder and darker. The last chilis, many of wich are still green, are taken care of. They are picked to get ready next to the window indoors. The expected large harvest of tomatoes failed this year. We don’t know why. The tomatoes grew tall but the flowering was minimal. Well, that can happen.

What we were able to harvest in large quantities are cabbage, carrots, beets, artichokes and beans. A lot has been preserved, including carrots and beans, others have been dried, such as leeks and chilies. The idea is that the dried chili should be converted into chili powder and stored in a jar for future use.

A lot of root vegetables have been moved to the basement of the old house where they can be stored in sand to be enjoyed during the winter. Potatoes grown in one of our cultivation beds are also stored in the cellar. Now the fields are emptied and await new fertilizer and surface treatment to be ready to receive next year’s seeds.

Mat för vintern – Food for winter

Den här tiden på året ser vi till att bunkra för vintern. I år har vi fått massor av bönor i alla former. Vi odlar störbönor av olika slag, dels för att oftast är rikgivande och dels för att det är lättare att plocka stående än hukande i landet. De bönor som är aktuella i år är Blomsterbönor som ger stora skidor och stora bönor i skidorna, purpurbönor, gröna stångbönor och vaxbönor. Alla bönor tas tillvara och konserveras i glas för att lämna plats i frysen. Den fylls oerhört fort ändå och sedan vi köpte nytt frys härom året är platsen reducerad till ett minimum (förutom frysboxarna så klart).

This time of the year we are hoarding for winter. This year we have had lots and lots of beans of all sorts. We grow runnerbeans of different kinds because they often give a good crop and because they are much easier to harvest standing in stead of picking crouching. Beans that are current this year are flower beans they give big bean pods and big beans in the pods, purple beans, green runnerbeans and wax beans. All beans are taken care of and canned in glass jars to leave place in the freezer for other crops. The freezers fill up in a moment and the freezer we bought a couple of years ago is much smaller inside than the previous one.

Blomsterbönor och Purpurbönor – Flower beans and Purple beans

Förutom att konservera bönor står också att göra äppelmos på schemat. Vi har ett träd av sorten Halländskt Brunnsäpple som passar alldeles utmärkt att göra mos av. Moset kröner vår fukostgröt som vi äter varannan dag och för att räcka hela året krävs många burkar. Vi ångar äppleskivor som sedan körs i vår stora matberedare till mos. Återstår bara att snålsockra, tillsätta citron alternativt vinsyra för att bevara färgen, koka upp och hälla på burkar. I år blev det 30 burkar med äppelmos.

Except canning beans we also make apple sauce. We have an apple tree of the variety Halländskt Brunnsäpple (approximately; an Apple that grows at a well in the Halland county). We use apple sauce with the outmeal we eat at breakfast every other day and to last all year long we have to make a lot of jars. We steam slices of apples and use our food processor to make the apple sauce. What remains is to ad an ounce of sugar, lemon juice, boil it and fill the jars. This year we made 30 jars apple sauce.

Äppleskivor – Apple slices
Äpplemos – Apple sauce

Handdukar – Towels

En sak som vi aldrig kan få för mycket av är handdukar. Så därför har jag satt upp och vävt handdukar. Varp och inslag hämtades i garnhyllan för att decimera det som inte kan anses som mitt favoritgarn, cottolin. Visserligen är blandningen bomull-lin ett bra sugande material och visst river det så där lagom i skinnet för en naturlig peeling men.. Garnet är inte och kommer nog aldrig att bli mitt favoritgarn. Tekniken jag använt till handdukarna är sållväv på tre partier med ren tuskaft emellan och med tuskaft i kanten. Totalt åtta skaft och åtta trampor med 8 X 8 snören för att knyta upp trampor till kontramarschen. Min vävstol har försetts med trampor med metallten för snören och ringar vilket jag tycker fungerar mycket bra för att få rena skäl.

Varpen varpades, drogs på, solvades och knöts fram. Alla snören till trampor var redan klara eftersom allt sådant sker medan det går att röra sig någorlunda i vävstolens innanmäte.

We can never have too much towels. That’s why I have made a warp for towels. I got the yarn from my yarn-shelves to use up the cotton-linen yarn, which is not my favorite yarn. Allthough the yarn absorb water good and it scrub the skin for a natural peeling but… The yarn isn’t and will never be my favorite yarn. I sat up my warp to weave a three block M’s and O’s with plain weave between and in the edge. In total eight shaft and eight treadels equals 8 x 8 = 64 treadle cords for the countermarch. My loom has treadles with a metal tin and cord with rings wich I think is a good set up to get a clean shed.

The warp was made, beamed, the heddles were threaded and the warp was tyed on. All treadle cords were allready done when one can move inside the loom.

Trampuppknytning – treadle tie-up

Varpen var avsedd för tolv handdukar samt provväv. Med lite tur kan det bli tretton handdukar. Det blev det inte. Efter nedklippning konstaterades att ett trampsnöre släppt med påföljd att en handduk hade ett genomgående fel och en ytterligare hade en del av längden med samma fel. Att trampsnöret släppt kan tillskrivas en ”tvåbening” (proppen som skall förankra snöret i trampans hål) som inte spretade tillräckligt med benen med påföljd att den släppte. Felet kunde inte ses utan ingående granskning vilket var efter nedklippning. Sensmoral; kontrollera alltid baksidan regelbundet med hjälp av spegel! Nu är det ju inte så att jag ger mig så lätt. Gissa vem som sitter och drar om alla trådar som blev fel? Undertecknad så klart!

The warp was made for twelve towels and a sample. If I have some luck it may be thirteen towels. It wasn’t. After cut off I realised that a treadle cord has lost tension and thatone towel had an error all through the towel and a part of one more has the same error. A treadle cord with its anchor peg was lost. The error was unable to see without using a mirror to controll the backside of the weaving. Sense morality; Do allways control the backside of your weaving using a mirror! I don’t give up easily. Guess who’s replacing all the error threads? I!

Gla’hål – Last peace

Skördetid – Time to harvest

Efter sommarens och höstens inledning med regn, massor av regn, har grönsakslanden fullkomligt exploderat av grödor. Året har inneburit mängder av kål i alla former, broccoli, grönkål, broccolo, en toppig grön kål som ett mellanting mellan broccoli och blomkål,och vanlig blomkål. Att ta tillvara för framtiden är ett av vår främsta anledning till att odla så här har förvällts och paketerats för frysen. Förutom att fylla frysar har en del använts för tillagning. Ett nytt, för mig, recept på falafel gjord på broccolo föll oss båda i smaken liksom de rödbetsbiffar som tillagats till hälften och frusits in styckvis för användning under vintern.

After the summer and autumn with rain, lots of rain, the vegetable fields have absolutely exploded with crops. This year has meant lots of cabbage in all forms, broccoli, kale, broccoli-kale, a top green cabbage that is something in between broccoli and cauliflower, and regular cauliflower. Taking care of crops for future is one of our main reasons for farming. So we have pre-mixed and packaged for the freezer. In addition to filling our freezers, some have been used for cooking. We made fride falafel using a new, to me, recipe for falafel made with broccoli. We both liked it, as well as the beetroot steaks, which were readymade (without cooking) and frozen in pieces for use during the winter.

Blomkål – Cauliflower
Falafel
Rödbetsbiffar – Beetroot-steaks

Vi har också utnyttjat det naturen gett oss utan vår hjälp. Vi har plockat svamp! En promenad i skogen utan intention att göra annat än promenera, ledde till en glänta med en samling kantareller, stora kantareller, som vi bara inte kunde gå förbi. Som tur var hade KM i sin ficka en plastbärkasse. Denna kasse blev full (nästan) med kantareller, taggsvamp, några soppar och en blomkålssvamp. Svampen rensades och torkades sedan i vår Evermat, en effektiv tork som rymmer relativt mycket. Så gick det med den föresatsen att spara el – men det var effektivt och gick snabbt. Nu har vi en hylla i ett av våra skog full med burkar med torkad svamp.

We have also taken advantage of what nature has given us without our help. We have picked mushrooms! A walk in the forest with no intention of doing anything but walking, led to a clearing with a collection of chanterelles, large chanterelles, which we just couldn’t pass. Luckily, DH had a plastic carrier bag in his pocket. This bag became full (almost) with chanterelles, porcini mushrooms, some King Bolete and a cauliflower mushroom. The mushrooms were cleaned and then dried in our Evermat, an efficient dryer that holds a relatively large amount. So that was the result of our intention to save electricity – but it was efficient and went quickly. Now we have a shelf in one of our cupboards full of jars of dried mushrooms.

Kantareller – Chanterelles
Blomkålssvamp – Cauliflower mushrooms