Uppdateringar i parti och minut

Only in Swedish today

Den senaste tiden har inneburit en aldrig sinande ström av uppdateringar. Uppdateringar som inte tycks ha något slut och som till en början verkade genomförbara med bara lite besvär. Hur fel hade jag inte. Det har uppdaterats i en aldrig sinande ström för att anpassa hemsidor och webbutiker till något som kan accepteras av den webbserver som hanterar alla våra sidor.

Allting började med ett meddelande från serverleverantören om att om två månader uppdateras nuvarande server till en nyare, säkrare variant och alla program måste uppdateras för att kunna användas i den nya miljön. Så långt var det gott och väl om man inte tycker att en längre framförhållning varit på sin plats. Så kom nästa hinder på vägen till ett gott resultat. Den programvara som jag använde till två av våra sidor var nyligen uppdaterad men långt ifrån färdig att användas i den nya miljön. Utsläppt i det fria bara fem – sex månader innan, saknades vissa primära funktioner och de funktioner som fanns var inte provade i verklig miljö.

Nåväl, vi fick börja med de program som har uppdaterats kontinuerligt och som redan var anpassade för det nya livet. Uppdateringen av dessa, två till antalet, gick relativt smidigt även om arbetet tog ca två veckor innan det färdiga resultatet kunde beskådas. Sedan började eländet! Vår butikssida tillhörde de delar som inte kunde uppdateras eftersom programvaran inte var tillräckligt utvecklad. Alternativ fanns naturligtvis om man ville låta någon annan sköta allt mot en inte ringa kostnad. De alternativen passade inte mig som gillar att ha full kontroll över resultatet utan inblandning av andra aktörer. Alltså var det enda alternativet att byta programvara till en som kunde erbjuda dessa möjligheter utan att vara alltför enkelt uppbyggt. Nästan två månader senare och med många timmar av oavbrutet arbete har vi så kunnat föra över verksamheten till ny programvara, tyvärr en betydligt sämre variant sedd både ur arbetssynpunkt och ur kostnadssynpunkt. Denna programvara har en liten grunddel med enormt många påbyggnadsprogram, utvecklade av olika personer utan tanke på att de skall kunna passa ihop utan problem och dessutom till en inte ringa kostnad.

Under tiden som husfrun varit upptagen vid datorn, har husbon’n arbetat för att bygga upp sortimentet igen efter sommarens växthusrenovering och efterföljande odlingssäsong. Ett icke föraktligt antal ullkammar, både enkelradiga och dubbelradiga med kamstationer har funnit nya ägare, de flesta så snart de hamnat i webbutiken. Dessutom har det tillverkats härvträn, både dubbla och enkla samt turkiska sländor av minivarianten, både gröna, röda och sländor i lönn och äppleträ. Kunder har också kunnat använda vår nya butik trots att de flesta betalmoduler inte velat fungera som tänkt innan vi hittade varianter av både PayPal och Swish som klarar av programvaran. Vår förhoppning är att även Payson så småningom skall kunna fungera men än så länge har den motstått alla försök till samarbete.

När man är upptagen med arbete vid datorn som kräver både koncentration och noggrannhet är det avkopplande att arbeta med mer praktiska ting. Att spinna på understödd slända är en variant, att nålbinda en annan som gör att man kan slappna av och tänka på helt andra saker än trilskande programvaror. Nålbindning kräver en annan typ av koncentration. Det går inte fort men varje stygn bygger på en bit och ett tu tre har man ett par vantar eller sockor färdiga.

Nålbindning på gång

Eller varför inte koppla av med att baka bröd. Surdegsbröd är min favorit och ibland så blir det extra bra.

Surdegsbröd

Svettigt – sweaty

Varmt: ute ca 23 grader – i stora växthuset 40-50 grader med öppna dörrar i båda ändar.

Tillbringade någon timme med att installera skuggväv. Varmt, varmt, varmt. Nu är skuggväven uppsatt och förhoppningsvis skall det bli något svalare för paprikor, peppar och auberginer.

Temperature outside about 23 degrees Celsius (73.4 F) – in the large greenhouse 40 – 50 degrees Celsius (104 -122 F) open doors in both ends.

Spend an hour to install shade cloth. Hot, hot, very hot. The shade cloth is in place and hopefully the temperature will be lower for the peppers, chilies and eggplants.

Skuggväv i stora växthuset.
Shade cloth in the big greenhouse
Skuggväven monterad – Shade cloth in the greenhouse

Nu finns jag på plats i ateljén för att fortsätta väva i harneskvävstolen som fått stå tillbaka under sommaren. Väntar också på att, den tidning som anlänt från USA och som för tillfället är omhändertagen av Postnord, och som för att tidningen skall nå mig debiterar moms 1 SEK + hanteringsavgift 75 SEK. Min tidning blir med det 75 % dyrare än förväntat. Och detta skall upprepas för varje nummer! Nu måste man ha outtömliga resurser för att kunna läsa facktidningar från länder utanför EU, i alla fall om man vill bläddra in en faktisk tidning och inte läsa den på nätet.

I’m now in my studio to continue to weave in my singel unit damask loom, that has rested over the summer. Waiting for the magazine from the US to arrive. The magazine is temporarily in the care of Postnord, who will charge me 1 SEK for VAT + 75 SEK for handling the VAT. My magazine will therefor become 75 percent more expensive than I expected. And this will happen for every number of my subscription. One must have inexhaustibel sources to draw from to be able to read magazines from countries outside European Union, in any case if you want to read a paper magazine and not read it online.

Harneskvävstol – Singel unit damask loom

Odling i smått och stort

English in beetwen

Mitten av Juli. De allra flesta plantor har placerats på plats. Några återstår för placering i det stora växthuset. Sedan föregående uppdatering har växthusbågarna klätts med duk. Mitt under den värsta värmen klev vi på stegar och drog på plastväven, drog för att få den så slätspänd som möjligt och kompletterade med att lägga sand på dukens kanter i tidigare uppgrävt dike runtom.

Mid July. Most plants have got their place. A few remains to place in the big greenhouse. Since last update we have covered the bows with plastic. When the weather was very warm we climbed the ladders and draw the plastic in place. We worked hard to get it very tight and ended with covering the edges with sand in the ditch round the greenhouse.

Ställning med plastrullen.
Ställning med plastrulle – scaffolding with greenhouse covering
The ditch with sand round the greenhouse
Diket fyllt med sand – the ditch filled with sand

Idag läggs sista handen vid växthusets yttre, montering av dubbla skjutdörrar i båda ändar av växthuset. Runt omkring grönskar det i odlingslådor och jordbäddar.

Today we finish the outside of the greenhouse, mounting double sliding doors in both ends. In the surroundings the plants thrive in growing boxes and soil beds.

Växthuset påklätt. I förgrunden en palsternacka och spansk körvel som skall ge frö för nästa års skörd. – The covering for the greenhouse is in place. Note the parsnip and the Spanish chervil that grows seeds for next year

Samtidigt görs pallkragarna i ordning för att placeras i växthuset. Alla får samma färg som tidigare och målas med täckande oljelasyr. Tyvärr går det inte att komplettera med ny färg när vår burk tar slut. Idag är färg baserad på vatten och akrylat trots att den kallas oljefärg! Inte vad jag kallar oljefärg. Blir väl till att blanda själv.

At the same time we paint the pallet collars for use in the greenhouse. We paint them in the same collar as before with opaque oil paint. It will not be poosible to buy new paint when this runs out. Today paint oil paint is based on water and acrylate dispite calling it oil paint! Not what I call oil paint. I probably have to mix color myself.

Målning av pallkragar på gång – Paint pallet collars
16 av 24 pallkragar målade (här 6 st) — 16 of 24 pallet collars ready.

Idag och några dagar innan har köket doftat av rosor. Vår Apoteksros blommar kraftigt och har fått lämna ifrån sig en del av prakten. Rosenbladen torkas och kan under kommande vinter användas i t ex te.

Today and some days before our kitchen has scented roses. Our Rosa Officinalis is flourishing and I have taken a lot of petals to dry. Rose petals can be used e.g. in tea.

Rose petals
Torkade rosenblad i skålen – Dried Roos petals in the bowl