Skördetid – Time to harvest

Efter sommarens och höstens inledning med regn, massor av regn, har grönsakslanden fullkomligt exploderat av grödor. Året har inneburit mängder av kål i alla former, broccoli, grönkål, broccolo, en toppig grön kål som ett mellanting mellan broccoli och blomkål,och vanlig blomkål. Att ta tillvara för framtiden är ett av vår främsta anledning till att odla så här har förvällts och paketerats för frysen. Förutom att fylla frysar har en del använts för tillagning. Ett nytt, för mig, recept på falafel gjord på broccolo föll oss båda i smaken liksom de rödbetsbiffar som tillagats till hälften och frusits in styckvis för användning under vintern.

After the summer and autumn with rain, lots of rain, the vegetable fields have absolutely exploded with crops. This year has meant lots of cabbage in all forms, broccoli, kale, broccoli-kale, a top green cabbage that is something in between broccoli and cauliflower, and regular cauliflower. Taking care of crops for future is one of our main reasons for farming. So we have pre-mixed and packaged for the freezer. In addition to filling our freezers, some have been used for cooking. We made fride falafel using a new, to me, recipe for falafel made with broccoli. We both liked it, as well as the beetroot steaks, which were readymade (without cooking) and frozen in pieces for use during the winter.

Blomkål – Cauliflower
Falafel
Rödbetsbiffar – Beetroot-steaks

Vi har också utnyttjat det naturen gett oss utan vår hjälp. Vi har plockat svamp! En promenad i skogen utan intention att göra annat än promenera, ledde till en glänta med en samling kantareller, stora kantareller, som vi bara inte kunde gå förbi. Som tur var hade KM i sin ficka en plastbärkasse. Denna kasse blev full (nästan) med kantareller, taggsvamp, några soppar och en blomkålssvamp. Svampen rensades och torkades sedan i vår Evermat, en effektiv tork som rymmer relativt mycket. Så gick det med den föresatsen att spara el – men det var effektivt och gick snabbt. Nu har vi en hylla i ett av våra skog full med burkar med torkad svamp.

We have also taken advantage of what nature has given us without our help. We have picked mushrooms! A walk in the forest with no intention of doing anything but walking, led to a clearing with a collection of chanterelles, large chanterelles, which we just couldn’t pass. Luckily, DH had a plastic carrier bag in his pocket. This bag became full (almost) with chanterelles, porcini mushrooms, some King Bolete and a cauliflower mushroom. The mushrooms were cleaned and then dried in our Evermat, an efficient dryer that holds a relatively large amount. So that was the result of our intention to save electricity – but it was efficient and went quickly. Now we have a shelf in one of our cupboards full of jars of dried mushrooms.

Kantareller – Chanterelles
Blomkålssvamp – Cauliflower mushrooms

Uppföljning – Follow up

Regn, regn, regn… Det är så augusti kan beskrivas. Marken är våt, kålen stortrivs i landen och arbete görs bäst inomhus.

Plädväven är pådragen, förvävningen är gjord och första fransen drejad. Och där är det paus för att mönsterritningen skall kunna färdigställas, dvs när inspirationen landat i en fungerande design.

Rain, rain, rainThat’s the best way to describe August. The soil is wet, the cabbage grow monstruous and work is best done indoors.

My weave for plaids is beamed, the first inches are woven and the first fringe is twisted. And here it’s stop to let the pattern be finished, in other words,when the inspiration flows enough to get a suitable design.

Under tiden har en ny handduksväv varpats och dragits på. En restgarnsväv i cottolin (som inte är mitt förstahandsval när det gäller vävgarn) i sållväv på tre partier med ren tuskaft emellan. Vävnota konstruerad för 8 skaft och trampor. Vävstolen är försedd med kontramarsch vilket gör nedknytningen till lattor och trampor omfattande men ger ett bra skäl.

Meanwhiles a new warp for towels is made and beamed. A warp made with leftover cotton and linen yarn (not my first choise of weaving yarn) M’s and O’s pattern in three units with plain weave between. The work sheet is made for 8-shaft and treadles. The loom I use is a countermarch loom wich makes the tie-ups extensive but gives a good shed.

Nedknytning – Treadle tie-up

Medan vävningen mellan den roliga början och slutet fortgår, pågår planeringen av nästa projekt. Än så länge bara i huvudet men så småningom så…

While weaving between the pleasant beginning and the end goes on, the planning for next project proceed. For now only in my head but eventually…

Halvvägs – Half-way

Uppsättningen av nästa projekt fortsätter. Varpen är nu pådragen och harneskvarpen är klar fram till skeden över mönstersolven. För att kunna solva i mönstersolv måste dessa kompletteras med fler. Som vid tidigare iordningsställande tillverkades egna av färgad mattvarp. Fyra hundra nya behövdes och dessa knöts på min solvstock som, som det mesta, tillverkats av KM.

Beaming the warp is now done and the singel end unit warp is ready to tye to the pattern heddles. I did’nt have enough of these heddles so I have to make some more, exactly four houndred more. I made them of coloured rug warp-yarn and used my heddle block made by DH.

Solvstock – Heddle block

Med mönstersolven monterade var det bara att skrida till verket, det vill säga börja solva. Mönstersolven är första omgången solvning som krävs för att kunna använde fri mönstring. När denna är avklarad återstår att solva i solv med långa ögon så kallade Upphämtasolv.

With the pattern on the pattern shafts it’s time to thread the heddles. The pattern heddles are the first threading required for free patterning. With that done, the rest to do is threading the Upphämta heddles, heddles with long eyes.

Mönstersolv – Pattern heddles
Trä mönstersolv – Pattern threading

Som kan ses på sista bilden har mönstersolven små ögon och för att trä dem använder jag en virknål som är lagom smidig för arbetet.

As you can see in my last photo I use a chrochet hook to thread the tiny pattern heddles.

Förberedelser – Preparations

För att komma igång med sitt tänkta, delvis välplanerade, projekt krävs en del förberedelser. Garnet som skall användas kom ursprungligen på koner och har därifrån spolats upp till härvor. Dessa härvor skall nu, efter tvätt och tork, göras till lämplig form för att kunna varpas. Planerad varp är drygt 18 meter och varje härva innehåller ca ett hekto garn, så med given garnåtgång går det åt många härvor transformerade till nystan. Till detta används nystmaskin.

To start the well thaugt, partly in detail planned project a lot of preparations are needed. The yarn to be used was originally on cone and made to skeins. These will now, after been washed, be made into balls for warping. The planned warp will be almost 20 yards and each skein is about 3,6 ounces, so I will use many skeins to make my warp. For making balls I use a ball winder.

Nystmaskin -  Ballwinder
Nystmaskin – Ball winder

Varpningen med en hektos nystan innebär många skarvar. Som tur är när det gäller ullgarn går skarvarna att göra i stort sett osynliga genom att tova ihop garnändarn.

To make a warp with small yarn balls will make many joints. Luckily it’s possible to make the wool joints almost invisible.

Varpa - Warping mill
Pågående varpning – Warping mill

Varpen skall dras på vävstol och för att fördela varpen är det praktiskt att använda en redkam. Det innebär att man kan utesluta arbetet med förskedning.

The warp will be beamed and for spreding the warp it’s practical to use a raddle wich means that you can refrain pre sleying.

Redkam  -Raddle
Redkam – Raddle

Om man skall använda vävstolens harnesk för fri mönstring, är det praktiskt att komma ihåg att ändra harneskvarpen innan man skall dra på huvudvarpen. Det fungerar naturligtvis ändå men inte utan vissa besvär. Nu är den i alla fall pådragen och skall förses med ytterligare en vävsked som skall placeras över mönsterskaften.

If you have to use the loom’s singel end unit for free patterning, it is practical to rember changing the warp before the head warp is beamed. You can of course do it anyway but with more problem. The pattern warp is now beamed and will be sleyed in a second reed to be placed over the pattern shafts.

Harneskvarp - Singel end unit
Harneskvarpen under arbete -assembly of singel end unit warp in progress

Processen går vidare. Vi ses!

I’ll keep on. See you!